אאא

מסכת יבמות, דף ק"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ו - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ק"ו - השיעור באנגלית: