אאא

תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" בעיר קרית אתא הוציאו לאור ספר חידושי תורה בשם "פלפולא דאורייתא", חלק שני, המונה למעלה מ־550 עמודים, והינו מפרי חידושי-תורתם של רבני העיר וצורבי דרבנן, וכן פלפולים מתלמידי הישיבה.

בנוסף לחידו"ת של רבני העיר בהווה, בא בפתח הספר שער "דובב שפתי ישנים" עשיר ביותר, ראשית באים בפרסום ראשון מכתי"ק ארבע הגהות על גליון הרמב"ם מבעל "בית אפרים" ו"מטה אפרים", הגאון הגדול המפורסם כבוד שמו מוהר"ר אפרים זלמן מרגליות מבראד, עם פיענוח והסבר, ובהקדמת קיצור מתולדות חייו.

כמו"כ נוספו פלפולים בפרסום ראשון של רבני ומאורי העיר מלפנים, הגה"צ רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל אשר כיהן כרבו הראשון של כפר אתא בין השנים תרצ"ד-תשי"ב ולימים גאב"ד הישוב קוממיות, וכ"ק גאב"ד מאקווא הגה"צ רבי משה נתן נטע לעמבערגער זצוק"ל בעל ה"עטרת משה" אשר עם עלותו ארצה התיישב בכפר אתא עד להסתלקותו.

בגוף הספר, נוסף לחידו"ת מאת תלמידי הישיבה, באו עשרות פלפולים מרבני העיר קרית אתא וסביבותיה, וביניהם: כ"ק גאב"ד מאקוא שליט"א, הגה"ח הרב ישראל יצחק מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות-ירושלים, הגה"ח הרב חיים שלמה דיסקין שליט"א רב העיר קרית אתא, הרה"ג הרב אברהם שמעון ליפשיץ שליט"א רב ומו"צ קהילת 'חניכי הישיבות' קרית אתא, ועוד עשרות רבני קהילות, ראשי כוללים ותלמידי חכמים מהעיר וגלילותיה.

כהוספה לספר, נדפס לקט עם עשרות מכתבי כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש בפרסום ראשון אודות הרבצת התורה והחזקת היהדות בעיר קרית אתא, במכתבים המופיעים בלקט ניתן למצוא שורת הוראות בעבודת ה', ובעיקר בהתחזקות במידת הבטחון וכן שורת הוראות בעבודת השליחות.

הישיבה, במסגרתה יצא ספר הפלפולים לאור, הוקמה ע"י הגאון החסיד הרב חיים שלמה דיסקין, שליח הרבי מליובאויטש ורב העיר קרית אתא. תלמידי הישיבה פועלים בזמנם הפנוי ומחוץ לשעות 'סדרי הלימוד', בפעילות תורנית רחבת היקף ברחבי העיר, הן במסירת שיעורי תורה והן בלימוד אישי בחברותות עם אנשי העיר בתורת הנגלה ובתורת החסידות. בנוסף פועלים בהפצת היהדות בקרב אחב"י במבצעיו הקדושים של האדמו"ר מליובאוויטש.