אאא

פרק א': בעלון 'בית נאמן'[1] בו מובאים שיעוריו של הגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' הובאה התייחסות ל'גניזה החֵרְסונית'. 

הגניזה החֵרְסונית היא אוסף גדול של כתבי יד ותשמישי קדושה שעל פי מוֹצְאָם היו שייכים לרבותינו הקדושים הבעל שם טוב ובני דורו, ועוד רבנים ואדמו"רים מהדורות אחריו.

הגניזה נחשבת לזיוף, הן בעולם האקדמיה והן אצל קהיליית החוקרים החרדים, זולת חסידות חב"ד המחזיקה באוסף, שגורסת כי הגניזה היא אותנטית.

בסדרת מאמרים זאת, לא נצטט מאמרים אקדמאים אותם כתבו חוקרים שאינם שומ"צ, שבאופן כללי אינם מאמינים בקדושת כתבי יד מאת הבעש"ט ותלמידיו, אלא נצטט אך ורק רבנים, ורבנים חוקרים המוסמכים על ידי גדולי ישראל.

כאמור הגר"מ מאזוז התייחס לכך בשיעורו השבועי, ואמר בין היתר: "פעם באו רשעים ורמאים לאדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ע"ה, ואמרו לו יש לנו גניזה מחרסון – 'גניזה חרסונית' ושם יש כל מיני מכתבים מיוחדים שהבעל שם טוב חתום עליהם".

בהמשך דבריו, הובא שבאותה גניזה היו שבעים ושניים פתקים, ובכל פתק שלוש שורות וחתימה: "גיסו ישראל מטלוסט", שמוצאיה האמינו שמדובר בבעל שם טוב.

לדברי הגר"מ מאזוז, האדמו"ר רבי יוסף יצחק האמין להם, וכתב שזה אוצר בלום.

ממשיך הגר"מ מאזוז ושואל: "ואיך התברר שזה מזויף?", ועונה: "אחד מחב"ד כתב ספר 'בית רבי' (הוא יצא מחב"ד והלך לליטאים), ואמר שכתובים שם מאתים מכתבים ויותר, וכולם מזויפים".

(כוונת הגר"מ מאזוז לרב חיים מאיר הילמן מחבר ספר 'בית רבי'. ברם, ב'בית רבי' לא נכתב על זיוף הגניזה החרסונית, וכוונת הגר"מ מאזוז היא ל'הילמן' אחר – הלוא הוא החוקר התורני הגרד"צ הילמן שהאריך וכתב בספר 'אגרות התניא ובני דורו' פרק שלם בו הוא חשף לטענתו את הזיוף של הגנזה החרסונית. י"ש).

ממשיך הגר"מ מאזוז בדבריו, ואמר שבגניזה החרסונית מצאו שכתוב שנה פלונית בחודש אדר ב', ואותה שנה הייתה פשוטה, ולא היה בה אדר ב'.

עוד טענה שהגר"מ מאזוז מציין שמצאו בגניזה החרסונית שנה פלונית תאריך פלוני, ותאריך פלוני היה בשבת ואי אפשר לכתוב בו בכלל, וכן על זו הדרך, כל מיני שקרים. לדברי הגר"מ מאזוז "אף אחד לא ענה לו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אומנם, ממשיך הגר"מ מאזוז ואומר שאחר כך חסידי חב"ד "בשעת הדחק, מצאו תירוצים שהתאריכים מוטעים, ויש בהם טעויות".

בסוף דבריו האשים הגר"מ מאזוז וטוען שזייפו את הגניזה לצורך ממון, וכך דבריו: "ולמה עשו את זה? כי כל מכתב שיש בו חתימה של הבעל שם טוב זה עולה המון כסף, אז במקום שיהיה מכתב אחד וחתימה אחת,אז עשו שכל שלוש שורות זה מכתב לבד".

המשך יבוא...

- הרוצה להתעמק בפולמוס 'הגניזה החרסונית', יוכל לעשות זאת בין היתר בקובץ ישורון כ"ב, שם הובאו מספר מאמרים בעניין. בקצרה ניתן לראות באתר המכלול, וחבדפדיה בערך ה'גניזה החרסונית', שם הובאו טענות בעד ונגד.

[1] מס' 310 מתאריך כ"ז אייר תשפ"ב בו מובאים שיעורו של הגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' מתוך שיעור שנמסר במוצ"ש בחוקתי כ"א אייר תשפ"ב

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]