אאא

מסכת יבמות, דף ק"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ז - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ק"ז - השיעור באנגלית: