אאא

כמדי יום שלישי, ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מוסר שיחה לבחורי ואברכים - בה הוא מדבר על הדברים הצריכים חיזוק.

בשיחה שמסר אמש (שלישי) ראש הישיבה, הוא התייחס בסוף דבריו לנפילתה של ממשלת בנט-לפיד והסביר; "הם רצו לגזור גזירות נגד תורה ומצוות, הכל התבטל, לא הצליח להם"

ראש הישיבה אמר: "בתקופה האחרונה, היו תכניות של גזירות מהממשלה הקודמת, היו תכניות של גזירות להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, כל דבר שבקדושה, לבטל הכל, (ולהיות) ככל העמים בית ישראל".

"זו הייתה המטרה", הסביר ראש הישיבה והמשיך: "ומה היה הסוף? לא הצליח, למה לא הצליח? (כי) הכבוד שמים (הוא) שאין הצלחה בדברים כאלה, שממשיכים לעסוק בתורה, רצו לגזור גזירות נגד תורה ומצוות, נגד הכל, וחסדי שמים שהכל מתבטל, רואים השגחה מיוחדת שיוכלו לעסוק בתורה, השגחה מיוחדת, לעסוק בתורה כמו שצריך."