אאא

מסכת יבמות, דף ק"ח - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ח - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ק"ח - השיעור באנגלית: