אאא

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין פסק, בשיחה עם מנהלי תלמודי תורה שעלו למעונו, כי מי שלומד במוסדות הממלכתיים דתיים - מפסיק את העולם הבא שלו. את הדברים במסגרת סדרת התייעצויות בנושאי חינוך ששטחו המנהלים.

במהלך ההתייעצות שאלו המנהלים מה לומר למלמדים שעוברים לחינוך ממלכתי חרדי, ראש הישיבה כאמור השיב כי הם מפסידים את העולם הבא שלהם בכך.

המנהלים: מוסדות ה'ממלכתי חרדי' מציעים למלמדים שלנו לעבור ללמד אצלם תמורת משכורת גבוהה יותר ויש שנמשכים לזה ונגרם נזק לחדרים שמלמדים עוזבים, מה לומר למלמדים על כך?

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: הם מפסידים עולם הבא, מפסידים את העולם הבא.

 המנהלים בשיחה עם ראש הישיבה

המנהלים: אפילו שהם מלמדים שם את אותה התורה, הם מפסידים עולם הבא?

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: בודאי, המלמד מפסיד עולם הבא, זה מזיק לחדרים.

המנהלים: ואם נחדד את זה, כל צורה שמחזקים את הממלכתי חרדי שהוא גוף שהוקם נגד גדולי ישראל, אפילו שמלמדים שם תורה מפסידים עולם הבא?

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: כן, נכון.

המנהלים: בדרך כלל השעה שלומדים לימודי חול אחרי הצהריים בחדרים, זה זמן שיש בו רפיון, האם ראוי לעשות מבצעים לחזק לימודי חול, או שיש להשאיר את המבצעים רק על לימודי קודש, ולא לחזק במבצעים על לימודי החול.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין:: לא כדאי לחזק לימודי חול.