אאא

מסכת יבמות, דף ק"י - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"י - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ק"י - השיעור באנגלית: