אאא

מעמד כבוד התורה רב רושם נערך בישיבת ברסלב מוהר"ן בראשות הגאון רבי עוזיהו אלכורת, לרגל שישה סיומי הש"ס שנלמדו ע"י הבחורים בשעות בין הסדרים בהיכל הישיבה.

הבחורים אשר זכו לערוך את אחד מסיומי הש"ס במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בחייו, הזמינו למעמד את בנו וממשיך דרכו הגרי"ש קנייבסקי אשר כובד באמירת הקדיש לאחר הסיום.

לאחר מכן נשמעו דברי חיזוק וברכה ע"י האדמו"ר מזוטשקא שציין את הקידוש ה' שגרמו הבחורים ע"י הלימוד, ולאחר מכן נשא ראש הישיבה דברים לצד חלוקת תעודות הצטיינות בליווי תזמורת, שירה וריקודים.