אאא

במהלך השבת נפטר בבית החולים שיבא בתל השומר הגאון הרב משה אריאל ז"ל, מחשובי גאוני התורה בבני ברק, כשהוא בן 78.

הגאון רבי משה ז"ל למד בצעירותו בישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, שם הוא נודע כמתמיד גדול ששקד על התורה וההלכה, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו, בת המגיד הירושלמי המפורסם רבי שלום הכהן שבדרון, יחד הם הקימו את ביתם לתפארת.

בבני ברק שימש המנוח כראש כולל וכמגיד שיעור אשר הרביץ תורה והלכה בתלמידיו בהתמדה רבה ובשקידה עצומה, וביראת שמים מופלאה.

בחודש תשרי האחרון נפטר בנו של המנוח האברך החשוב הרב יצחק אריאל ממושב תפרח לאחר שנדבק בנגיף הקורונה, כשהוא בן 47 בלבד.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, את ילדיו וצאצאיו ההולכים בדרך התורה וההלכה. הלווייתו מתקיימת בשעה זו ברחוב רבנו בחיי בבני ברק, לבית העלמין סגולה בפתח תקווה שם הוא יטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.