אאא

פרק ד': בחסידות חב"ד סבורים ש"רבותינו נשיאינו" אינם יכולים לטעות, והם בגדר "נביאים".

בגיליון 'שיחת השבוע', בעריכת הרה"ח רבי מנחם ברוד, פורסם מאמר בשם "מי יכול לטעות", בו סופר על האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש רבי דובער, בנו של בעל התניא, שהעביר את השאלות ההלכתיות שהונחו לפתחו אל חתנו ה"צמח צדק" ועוד רבנים, אולם הורה להם שלפני שליחת התשובה בחזרה, שיראו לו אותה, וכך נהג ה"צמח צדק" לפני כתיבת התשובה.

פעם אירע שה"צמח צדק" ענה לשאלה דחופה, בטרם קיבל אישור מחמיו מקוצר הזמן.

ה"צמח צדק" עשה חשבון שחמיו האדמו"ר ה'אמצעי' מאשר תמיד את תשובותיו, ולכן החליט לשלוח את התשובה לשואל, ואח"כ להראותה לחתנו. לאחר מעשה הרבי ה'אמצעי' קרא את התשובה, ואמר לחתנו ה"צמח צדק" שהוא טעה.

מסיים גיליון 'שיחת השבוע' את המעשה המרתק בהאי לישנא: "הדבר גרם חלישות הדעת ל"צמח צדק". אמר לו אדמו"ר ה'אמצעי': "עדיין אינך רבי ועלול אתה לטעות".

• • •

בעניין זה יש לצטט את אגרת הקודש לרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא.

באיגרת זאת, פרק כב, מתאונן בעל התניא על החסידים שבאים לשאול עצות גשמיות, באומרו: איפה מצאתם מנהג כזה, לשאול לחכם בעצה גשמית מה לעשות בענייני העולם, שאלה כזו צריכים להפנות לנביאים ולא לחכמים.

אמנם עוד בימי חייו של בעל התניא חסידי חב"ד לא קיבלו את בקשתו להימנע משאלות גשמיות, והוסיפו לשאול אותו גם בעניינים גשמיים, וכן אצל שאר האדמו"רים.

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון זצוק"ל הסביר שעל ידי אדמור"י ונשיאי חב"ד, תחזור "נבואה לישראל", והוסיף ש"אף שכתב אדמו"ר הזקן (בעל התניא) שאין לשאול שאלות בגשמיות אותו, - "ידוע שלאחרי זה נתקבלו אצל אדמו"ר הזקן – ורבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, שאלות חסידים בעניינים גשמים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדבריו, לאחר שחסידיו של בעל התניא לא התפעלו מהוראתו שלא לבוא אליו עם בקשות ל"עצות גשמיות" - הוא נענה להם. בעל התניא עצמו התיר לפנות אליו, כפי שכתב ברשימה קרוב להסתלקותו. האדמו"ר ממשיך וכותב שאחרי שיודעים שמענה על עניינים גשמיים שייך ל"נביאים ממש", אזי יודעים שמענה של הרבי על עניינים גשמיים הוא להיותו "נביא ממש!", (סימן הקריאה במקור).

ומסיים: "חסידים אינם מתייראים. אם יש צורך שהרבי יהיה נביא, הרי הוא נביא, העיקר שיתן מענה על העניינים שחסידים שואלים ומבקשים ממנו", (תורת מנחם תשי"א ח"א עמ' 108-107).

- לקריאה נוספת: תורת מנחם תשי"א ח"א עמ' 107. תורת מנחם תנש"א ח"ד עמ' 200. שיעורים בספר התניא. ישר כח לרה"ח רבי מנחם ברוד שסייע בעדי ושלח לי מקורות.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]