אאא

מעמד כבוד התורה רב רושם וחלוקת פרסים נערך בישיבת 'מתיבתא לצעירים דחסידי לעלוב' בראשות האדמו"ר, לרגל סיום מסכתות 'בבא קמא', 'קידושין' ו'מכות', במבחן מיוחד שהתקיים עבור הבחורים המצטיינים.

במעמד שנערך בעיר בית שמש ביום ה'יארצייט' של חבר הכנסת לשעבר מטעם אגודת ישראל ר' אברהם יוסף שפירא ז"ל, השתתפו בניו הרב יצחק והרב שמואל בנימין שפירא, לצד רבני הישיבה, וכמובן האדמו"ר שחילק את התעודות לבחורים המצטיינים שהסבו לסעודה חגיגית בליווי תזמורת.