אאא

מסכת יבמות, דף קי"ב - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ב - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ב - השיעור באנגלית: