אאא

מסכת יבמות, דף קי"ד - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ד - השיעור באנגלית: