אאא

במלאות שבוע לפטירת הרב יהודה אריה מילר ז"ל, עלו בני משפחתו וצאצאיו לקברו, שם נאמרו פרקי תהילים לזכרו ולעילוי נשמתו.

המנוח נולד בשנת תש"ז בעיר גלאנטה שבהונגריה, להוריו הרב ישראל דוד מילר ז"ל ומרת ייטל ע"ה, ובהיותו ילד צעיר, עלו הוריו לארץ ישראל לאחר תקופה קשה במהלכה הם נאלצו להסתתר, בשל מדיניות גיוס לצבא ההונגרי.

בהגיעם לארץ לישראל התיישבה המשפחה בשכונת סנהדריה בירושלים, ובצעירותו למד המנוח תורה והלכה אצל הגר"ש הכהן קוק זצ"ל והגר"ב אייכנשטיין זצ"ל, כשהוא דבק בהם והתעלה בהשגת תורה ויראת שמים.

בהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו מרת ציפורה לבית משפחת פינדר, בתו של הרה"ח הר"ר דוד פינדר זצ"ל מחשובי חסידי סטראפקוב צאנז, ובעקבותיו התחבר הרב יהודה אריה ז"ל גם כן לחסידות.

בחייו התגורר המנוח בשכונת בית וגן בירושלים, שם הכירו כולם את דמותו הנדירה ומאירת הפנים, לצד שקדנותו על התורה והתפילה משעות הבוקר המוקדמות.

בקרב המשפחה מספרים כי בתקופות העליה הגדולה מברית המועצות, זכו מאות משפחות להתארח בבית המשפחה, שם הם ינקו יהדות והלכה בסבר פנים יפות, לצד מעשי חסד וצדקה רבים עליהם פיקד המנוח.

דגש מיוחד ניתן לנושא חינוך הילדים, כאשר המנוח יחד עם רעייתו תבלחט"א גידלו את ילדיהם במסירות ובהשקעה רבה, עד כדי כך שהמנוח היה נוהג ללמוד עם ילדיו, ולאחר מכן עם נכדיו כמידי שבוע, מבלי לוותר.

יצויין כי במהלך ימי השבעה הגיעו רבים ממכרי המשפחה לנחם את האבלים ששמעו ללא הרף אודות האבא והסבא שהשיב את נשמתו ליוצרה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.