אאא

מסכת יבמות, דף קי"ח - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף קי"ח - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ח - השיעור באנגלית: