אאא

פרק ד': הרב שמעון מלר (ב'עובדות והנהגות' שלו, ח"ב עמוד קג) מביא ששמע מהגרמ"ד סולובייצ'יק זצ"ל, שאביו הגרי"ז סירב לפגוש את בן גוריון, משום שאמרו חז"ל "אל תתוודע לרשות". עיין שם פרטי והשתלשלות המעשה כולו.

ברם, במוסף שבת קודש של עיתון 'יתד נאמן' (ערב חג הסוכות תש"ס עמ' 16), הביאו בשם חתנו של הרב מבריסק, הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין, על שהפיצו בשם הרב מבריסק שהגיב על פגישת החזו"א ובן גוריון "אל תתוודע לרשות", ואמר הגרימ"פ שזוהי "בורות", וכי חמיו הרב מבריסק לא אמר זאת.

''בורות'' כך התבטא חתנו של הרב מבריסק על השמועה שהובאו מגיסו הגרמ''ד סולבייצ'יק. הובא במוסף שבת קודש של עיתון 'יתד נאמן' (ערב חג הסוכות תש''ס עמ' 16)  (באדיבות אוצר החכמה)
"בורות" כך התבטא חתנו של הרב מבריסק על השמועה שהובאו מגיסו הגרמ"ד סולבייצ'יק. הובא במוסף שבת קודש של עיתון 'יתד נאמן' (ערב חג הסוכות תש"ס עמ' 16) (באדיבות אוצר החכמה)

סיבה נוספת לסירוב הרב מבריסק לפגוש את בן גוריון הובאה במוסף שב"ק של עיתון 'יתד נאמן' (תולדות תשע"ד). פורסמה שם עדות ר' שלום כהנוביץ מפגישת מרן הרב שך עם ר' עזריאל טאובר. בפגישה זו סיפר הרב שך לרב טאובר שהרב מבריסק אמר לו שלא יסכים בשום אופן לפגוש את בן גוריון.

הרב שך המשיך ואמר ששאל את הרב מבריסק מדוע, וענה הרב מבריסק שאם יגזרו את הגזירה יהיה מוטל עליו ועל עוד גדולי ישראל לבטל אותה ע"י רעש שיעשו מעבר לים, ואז כולם ירצו לדעת מיהו אותו רב שמצליח לעורר מהומות כה גדולות, וככל שידברו על כך יותר כך יפחדו ממני יותר.

ואמר הרב מבריסק: "אם אסכים לקבל את בן גוריון בביתי הרי כשיגיעו הדברים לידי מבחן יאמר לעצמו זה הכל? ממנו אני מפחד?", כאן הוסיף הרב מבריסק טענה מעניינת: "בעוד שעתה כל זמן שאינו מכיר אותי חושב הוא לעצמו מי יודע אולי באמת כוחו של מרן הרב מבריסק גדול".

(וצ"ע כיצד נשמטה מר"ש מלר עדות זו של מרן הרב שך, ואולי הביאה במקום אחר).

''זה הכל? ממנו אני מפחד?''. הובא ביתד נאמן, תולדות תשע''ד (באדיבות אוצר החכמה)
"זה הכל? ממנו אני מפחד?". הובא ביתד נאמן, תולדות תשע"ד (באדיבות אוצר החכמה)

הסופר ר"ש מלר כתב בספרו הרב מבריסק ח"ג ש"רבים בציבור שלומי אמוני ישראל תלו תקוות בפגישה זו שיעלה בידו של הגאון להניא את ראש הממשלה מעמדתו, אולם החזו"א עצמו לא היה שותף לתקוות אלו, ואמנם היא לא העלתה דבר".

הפגישה לא העלתה דבר, טוען ר''ש מלר בספרו 'הרב מבריסק' ח''ג (באדיבות אוצר החכמה)
הפגישה לא העלתה דבר, טוען ר"ש מלר בספרו 'הרב מבריסק' ח"ג (באדיבות אוצר החכמה)

עוד כותב ר"ש בהערה כי "מספרים כי מרן ה"חזון איש" אף התבטא ש"ההמצאות במחיצתו של בן גוריון הזיקה ל'קריאת שמע' שלו".

ההימצאות עם בן גוריון הזיקה לקריאת שמע של החזו''א. מתוך 'הרב מבריסק' ח''ג לר''ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)
ההימצאות עם בן גוריון הזיקה לקריאת שמע של החזו"א. מתוך 'הרב מבריסק' ח"ג לר"ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)

ר"ש מלר מוסיף שהרב מבריסק נזף בקנאים שעמדו לפרסם כרוזים נגד החזון איש, באמרו כי אם יעשו כן - יאלצוהו לעזוב את ירושלים.

הרב מבריסק נזף בקנאים שעמדו לפרסם כרוזים נגד החזון איש. מתוך הרב מבריסק ח''ג לר''ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)
הרב מבריסק נזף בקנאים שעמדו לפרסם כרוזים נגד החזון איש. מתוך הרב מבריסק ח"ג לר"ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)

בבירור שערך כותב השורות אצל זקני ירושלים עלה שכוונתו של ר"ש מלר לגדול הקנאים ר' עמרם בלוי, שכבר הדפיס פַּשְׂקֶווילים תחת הכותרת "בַּאֲרָזִים נָפְלָה שַׁלְהֶבֶת".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בפרקים הקודמים ציטטנו את זיכרונותיו של הגר"י גרוסמן שטען שהרב מבריסק העלה את החשש ש'החזון איש' יערוך פשרה עם בן גוריון, משום שלא ייתכן שבן גוריון יגיע למפגש שלא יצא ממנו כלום. ר"ש מלר בספרו 'הרב מבריסק' ח"ג לא כותב זאת על מורו ורבו הרב מבריסק, אלא על אלמונים מקרב חוגי הקנאים בירושלים: "דבר הפגישה הצפויה, נודע ברבים מספר ימים בטרם קיומה, והיו בקרב חוגי הקנאים שבירושלים שהעלו את החשש כאילו סוכמה מראש איזושהי פשרה בענין, שרק הודות לה ניאות בן גוריון לביקור. הוא הלא איננו טיפש, העלו הללו את החשש, ולא יטול את הסיכון של השפלת כבודו ביציאה בידים ריקות מן הפגישה".

כאמור החזו"א שמע טענה זו והגיב: "מקודם מניחים הנחה שהוא אינו משוגע, מי אומר זאת שאינו משוגע?... אני מתפלא על מי שחושד בי שמקודם הוא מניח יסוד ואח"כ בונה חשדות, אבל נפל היסוד ונפל הבנין".

''היו בקרב חוגי הקנאים בירושלים שהעלו את החשש כאילו סוכמה מראש איזושהי פשרה בענין'', מתוך 'הרב מבריסק' ח''ג לר''ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)
"היו בקרב חוגי הקנאים בירושלים שהעלו את החשש כאילו סוכמה מראש איזושהי פשרה בענין", מתוך 'הרב מבריסק' ח"ג לר"ש מלר (באדיבות אוצר החכמה)
  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]