אאא

בנק מרכנתיל אשר מיזג לתוכו בסוף שנת הכספים החולפת את "מוניציפל בנק" השתתף בכנס ה"מוני-אקספו" שהתקיים בסוף השבוע במרכז הירידים.

את הבנק ייצגו בכנס: שאול קוברינסקי - יו"ר קבוצת דיסקונט; שוקי בורשטיין - מנכ"ל בנק מרכנתיל; אמיר קליבנוב – סמנכ"ל וראש החטיבה המסחרית; ציון בקר – סמנכ"ל וראש החטיבה  הפיננסית; גיא טורנובסקי – מנהל אגף רשויות מקומיות בבנק מרכנתיל; וירמי מילגרם מאגף רשויות מקומיות. עוד נכחו מנהלים רבים מהמטה, מנהלי האזורים בבנק ומנהלי סניפים. 

שאול קוברינסקי יו"ר קבוצת "דיסקונט"  ברך את באי הכנס, והתייחס בדבריו לחשיבותן של הרשויות המקומיות ובהמשך למיזוגו של "מוניציפל בנק" לבנק מרכנתיל מקבוצת דיסקונט ולגב האיתן ומגוון השירותים העומדים לרשות הלקוחות בבנק המאוחד: "כל אחד מהיושבים כאן באולם, אנשי השלטון המקומי על כל גווניו, אחראי לאיכות החיים של אזרחים רבים וזו אחריות כבדה וחשובה. גם אנחנו, הבנקאים, רואים עצמנו כבעלי אחריות דומה, וכאן קבוצת דיסקונט ובנק מרכנתיל נכנסים לתמונה. שנת 2020 נפתחה עם בשורה חשובה עבורנו עם השלמת המהלך של מיזוג מוניציפל בנק למרכנתיל. אבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות לכל מי שעמל להוצאת המהלך לפועל ולהצלחתו, על האמון והאפשרות להשלמת המהלך. הרשויות המקומיות עובדות עם תקציבים שנתיים ונדרשות לתכנון תקציבי ארוך טווח. אנו מבקשים להמשיך ולהיות השותפים שלכם לתכנון אסטרטגי זה. החיבור שיצרנו בין בנק מרכנתיל, שחגג רק לאחרונה 100 שנים להקמתו, עם מוניציפל בנק יאפשר לכם לקבל מעטפת מלאה של כל השירותים הבנקאיים תוך ניצול פריסתו הגיאוגרפית הרחבה של הבנק באמצעות 76 סניפים . למרכנתיל יש כלים ויכולת מצוינים למתן שירותי בנקאות פרונטליים מקצועיים במקביל לערוצים מתקדמים עם תפיסת שירות גבוהה – כל אלה הופכות את מרכנתיל לבנק הנכון לסקטור המוניציפלי. יחדיו נוכל להניע את גלגלי המשק ולעשות זאת בשותפות ומתוך הבנת האחריות הרבה המונחת על כתפינו".

ציון בקר השתתף בפאנל בנושא:  חוסן כלכלי אישי ויציבות עירונית. בהתייחסו למשקי הבית בארץ אמר בקר כי : "משקי הבית בארץ במצב טוב יחסית, האבטלה נמוכה, השכר במגמת עליה וכל אלה - על רקע שוק של ריביות נמוכות. משקי הבית נהנו מהמצב הנתון ולאלה ניתן להוסיף רפורמות ממשלתיות וביניהן: העלאת שכר המינימום, רפורמה בחשמל, מים, תחבורה והפחתה של עלויות של שירותים בסיסיים אשר תרמו יחדיו להתחזקותם של משקי הבית". 

גיא טורנובסקי השתתף בפאנל הכלכלי בנושא ניהול כלכלה מקומית באי וודאות שלטונית. לדברי טורנובסקי: "במהלך שנת 2019, לאור תקופת אי-הוודאות השלטונית, נרתם הבנק לטובת הרשויות המקומיות והעמיד מימוני ביניים בעת הצורך". "במקרים כאלה" אמר טורנובסקי, "הבנק יכול להציע פתרונות במספר מישורים כמו: הגדלת היקפי המימון לרשויות – מימון ביניים או אשראי לז"א – בהתאם לצרכי הרשות, מימון ספקי הרשויות – לבנק מרכנתיל מומחיות גבוהה בתחום מימון העסקים הקטנים והבינוניים עם נתח שוק של כ 10% בפעילות זו. הבנק יכול להציע בין היתר, אשראי ספקים ופקטורינג – כל אלו מהווים פתרונות לקידום פעילות הרשויות בתקופה בה נוצרים עיכובים בקבלת כספים ממשרדי ממשלה. כמו כן, קיימת האפשרות להעמיד לרשות גזברי הרשויות כלים ניהוליים מתקדמים, שפותחו בקבוצת דיסקונט, כמו Cash Management שיכול לסייע לניהול הנזילות השוטפת של הרשות".

בפאנל נוסף שהתקיים במהלך הכנס ודן בנושא האמצעים להרחבת מקורות המימון לסקטור המוניציפלי ייצג את מרכנתיל ירמי מילגרם מאגף רשויות מקומיות. בדבריו ציין גם הוא את היתרונות שמביא עמו המיזוג ללקוחות:  "בעקבות מיזוג הבנק, בסיס ההון של הבנק המוביל במימון הרשויות המקומיות גדל מ- 500 מיליוני ₪ ל- 3 מיליארד ₪, כלומר, פי 6. ההון הגבוה יותר משמעותו יכולת לממן צרכי אשראי ופרוייקטים מוניציפליים גדולים הרבה מבעבר". מילגרם ציין בדבריו את רמת הניהול הפיננסי של הרשויות המקומיות:  "רמת הניהול הפיננסי של הרשויות המקומיות היא טובה, דבר המתבטא בתקציבים המאוזנים של הסקטור בראייה המצרפית. על כן, לטובת קידום הפיתוח העירוני, ניתן להגדיל את האשראי של הסקטור המוניציפלי, וכעת יש כתובת, בנק מרכנתיל, שהוא בעל יכולת לתת מענה לכלל צרכי הרשויות". 

שוקי בורשטיין, מנכ"ל בנק מרכנתיל, התייחס למיזוג "מוניציפל בנק" לבנק מרכנתיל וליתרונות הרבים שיש ללקוחות המוניציפליים במרכנתיל: "מיזגנו לתוכנו את ותק הפעילות, ההיכרות וההתמחות רבות השנים של מוניציפל עם הלקוחות. בפועל, אנו ממשיכים את הפעילות הקיימת ומשדרגים עבור הלקוחות את מגוון המוצרים והאפשרויות הבנקאיות שאנו מציעים לרשויות ולתאגידים שלצידן, לספקים שלהן ולעובדיהם. אנו מעניקים מעטפת מלאה של שירותים ומוצרים ובכך מציעים, למעשה, מענה מלא לכל הצרכים הפיננסיים – מגוון פתרונות מימון הרבה יותר מאלו שמוניציפל יכול היה להציע."

 

כיכר בשיתוף מרכנתיל