אאא

שנת השמיטה החלה ועימה המצוות והזכויות התלויות בארץ, לראשונה בעיר הקודש ירושלים זוכים דיירים ורוכשים לקיים בהידור את מצוות השמיטה ופרטי דיניה, זאת בעקבות השבתת העבודות בגינת הפאר אמפורה אשר במתחם היוקרה ג'רוזלם אסטייטס.

הזכות שנפלה לידי הדיירים באה בעקבות קניינם בגוף הקרקע  הכולל את גינת הפאר "אמפורה"

גינת האמפורה הינה ריאה ירוקה ופסטורלית בלב פרוייקט היוקרה ג'רוזלם אסטייסט, אשר מוסיפה נופך ייחודי ואווירה קסומה בין ההיסטוריה העתיקה ליוקרה המודרנית. 

הגינה עוצבה על ידי משרד האדריכלים צור וולף שהינו בעל שם עולמי בתחום פיתוח נוף והיקפה כ- 8 דונם המורכבים מעשרות זני צמחים ופרחים נדירים בריכות אקולוגיות ועוד.

שנת השמיטה אפשרה לדיירים ולרוכשים לזכות במצוות השמיטה, ולקיים בהידור את מצוות "ושבתה הארץ שבת לה".  מצווה זו מצטרפת למצוות יישוב ארץ ישראל אותה זוכים הדיירים והרוכשים לקיים בגופם ממש בעיר הקודש ירושלים תובב"א.