אאא

בעולם היהודי כולו מציינים היום ג' אייר את יום ההילולא של מופת הדור שנודע והתפרסם בכל העולם היהודי כסמל של פרנסה וישועה, הצדיק רבי ישעיה ב''ר משה מקרעסטיר זכותו יגן עלינו. 

 בעוד מספר שעות, יתקיים בציון הקודש מעמד נשגב של תפילה בראשותם של גדולי וצדיקי הדור שיעתירו בתפילה ויבקשו עבור כל השותפים במפעלות החסד-ברכת ישעיה, ממשיכי מורשתו של הצדיק בעשייה ותמיכה בעניים ואביונים.  הרבנים יעתירו בציון הקדוש ויאמרו 'אלו מקיימים את צוואתך ואת רצונך, אף אתה עשה כפי שהבטחת ותשפיע להם ישועות מעל לדרך הטבע'.

אלפים כבר זכו להיוושע בזכות השותפות במפעלות הצדיק 'ברכת ישעיה' הממשיכים שנים רבות את מורשתו של הצדיק, שנודע בשערים כמכניס אורחים ומפזר צדקה לעניים. 

סיפורי הישועות רודפים אחד את השני. 

בכל שנה הולכים ונצברים עוד ועוד סיפורים ועובדות על המונים שנושעו בזכות השותפות עם הצדיק. אנשים שזכו לראות איך ששערי שמים נפתחים בזכות הצדיק. אנשים שמטה לחמם נשבר ראו בחוש איך הם זוכים לברכת הפרנסה מחדש. משפחות שהתקשו בחינוך הילדים זכו לפתוח דף חדש בזכות תמיכתם בצדקות הצדיק.

אלו שנואשו מלמצוא את זיווגם ההגון, קיבלו לפתע את הבשורה הטובה לאחר שהחליטו לתמוך בצדקה של הצדיק. המוני סיפורים ועובדות של ישועות שחלקן מעל דרך הטבע ממש. והכל בזכות הצדיק ובזכות החיבור למעשיו ולמורשתו הכבירה של עזרה וסיוע לזולת. 

נותרו עוד מספר שעות של הזדמנות מיוחדת במינה, להיות שותפים במורשתו וצוואתו של הצדיק שכנודע בספרים הקדושים ביום פטירתו הוא משפיע שפע מיוחד בשמים. וכפי שאף הבטיח שיפעל ישועות מעל לדרך הטבע כחייו לאלו שימשיכו במעשי החסד.

השותפים במפעלות הצדיק זוכים להיות נזכרים במעמד התפילה הגדול ביום ההילולא. לביתם של השותפים  ישלח הקמיע הפלאי המיוחד של הצדיק שמוכנס בתוך מפתח הפרנסה – מפתח הזהב שנודע כמסוגל לפרנסה ולשמירה על הבית. 

אל תחמיצו את ההזדמנות הנפלאה. הקליקו כאן למפעלות הצדיק 'ברכת ישעיה'

ותזכו גם אתם לראות ישועות גדולות בזכותו של מופת הדור פועל הישועות. 

 
כיכר בשיתוף ברכת ישעיה