אאא

 מנכ"ל קרן השביעית הרב בנימין כהן הזהיר: "יש מי שמנסים לשכנע את החקלאים גיבורי הכח 'שמרתם חצי שמיטה – מספיק'. כעת נצלו את החורף הגשום לגידולי קיץ רח"ל"

***

בזה אחר זה עלו ביום ראשון השבוע לביתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נציגי חקלאים מכל רחבי הארץ – המייצגים את אלפי חקלאי 'קרן השביעית' גיבורי הכוח העומדים על המשמר ושומרים שביעית במסירות נפש, חרף כל הפיתויים ולמרות ההפסדים הכספיים העצומים. למעמד התכבדו ובאו גם נציגי קרן השביעית הרב יששכר לדרמן  והרב  נפתלי יעקובזון – וותיקי חברי הנהלת הקרן.

במעמד המיוחד מרן ראש הישיבה הורה להקים קרן מיוחדת על מנת לסייע לחקלאים בתקופה זו, נוכח העובדה שהמדינה מתעלמת באופן בוטה מהקרבתם של החקלאים ולא מסייעת להם כדבעי  בעמידתם על משמר השמיטה. בשל כך, מרן ראש הישיבה אף ראה לנכון לחתום על מכתב חריג שבו הוא קורא לציבור להתייצב לצד החקלאים דווקא בתקופה זו, במחציתה של שנת השמיטה, ולחזק את העומדים על קדושת הארץ.

מנכ"ל קרן השביעית הרב בנימין כהן הציג במעמד את המצב המדאיג בקרב החקלאים. "דווקא אחרי מתת שמים, אחרי שהקב"ה העריף עלינו חורף מלא בגשמי ברכה, חקלאים רבים נקרעים בניסיונות עצומים להפסיק לשבות" אמר הרב כהן. "חקלאים מספרים לנו שחברים ונציגי הרשויות מנסים לשכנעם, עשיתם מספיק, שמרתם חצי שמיטה, פעם הבאה תשמרו שמיטה מלאה. עכשיו בגלל הגשם יש לכם הזדמנות להתחיל גידולי קיץ מצוינים. תנצלו את זה".

משתתפי הכינוס הזדעזעו נוכח הדברים החמורים והרב כהן המשיך וסיפר על אתגרי קרן השביעית. "אנחנו מחזקים אותם, והתמיכה של כלל ישראל מייצרת אצלם מחויבות גדולה, אבל אנחנו לא יכולים לעזוב אותם. אם לא נעמוד בהתחייבויות שלנו יפלו ח"ו חקלאים בניסיון הנורא ויחללו רח"ל את קדושת הארץ, כפי שכבר לצערנו כבר  קרה". הרב כהן פנה למרן ראש הישיבה ושאל: "כיצד מעודדים את הציבור, מי שתרמו ומי שעוד לא תרמו, להמשיך לעמוד בפרץ ולסייע לחקלאים גיבורי הכוח במערכה על קדושת הארץ ושח"ו לא יצא חילול ד' ותקלה תחת ידינו?".

ראש הישיבה התבטא בדברים נוקבים ואמר נוכח הדברים שמי שתורם לקרן הרי השביעית הרי הוא שותף בכבוד שמים ומרבה כבוד שמים. במכתב המיוחד נכתב כי "כי ענין שמירת השמיטה מונח על כף המאזניים, ויש סכנה שחלילה לא יהא בכוחם להמשיך לקיים מצות השמיטה ולהיות נמנים על גיבורי הכח".

הגרי"ג חיזק במכתבו את הקמת הקרן המיוחדת והוסיף "בוודאי זכות גדולה היא לאחינו בני ישראל די בכל אתר להשתתף ולסייע בזה ככל יכלתם, ואף מי שכבר השתתף יכול לחזור וליתן".

בסיום המעמד נציגי החקלאים עברו להתברך אצל ראש הישיבה, שבירך כל אחד ואחד מהם באופן אישי וחיזק את רוחם נוכח עמידתם בניסיונות הקשים. המשתתפים התפזרו בתחושת התרוממות רוח נוכח דברי החיזוק יוצאי הדופן של מרן ראש הישיבה שנסך כוח ותעצומות נפש בראשי הארגון העמלים על מנת לחזק את שמירת השמיטה, ובחקלאים היושבים ראשונה במלכות ועומדים על משמר קדושת הארץ.

 

כיכר בשיתוף קרן השביעית