אאא

לאחר שנים רבות של תכנון וחודשי העבודות לשדרוג התשתיות ועבודות הרכבת הקלה בצומת בר אילן, הן מגיעות לשלב קריטי המבשר על התקדמות משמעותית בעבודות לשיפור התח"צ במרכז העיר. במסגרת העבודות, שמבוצעות בהובלת עיריית ירושלים ומשרד התחבורה באמצעות תכנית 'אב לתחבורה' ובביצוע חברת 'מוריה', ייחפר במרכז הצומת חלל תת קרקעי (בוקס) בעומק 30 מטרים שישמש כתחנה תת קרקעית לקו הרכבת הקלה. 

העבודות בצומת יגרמו לשיבושי תנועה קשים לאורך צירי בר אילן וגולדה מאיר, וישפיעו על האזור כולו. נהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חילופיות ולהימנע ככל הניתן מהגעה לאזור בתקופת העבודות. 

העבודות יתקיימו בשנתיים הקרובות בשיטת הרביעים, כאשר בכל פרק זמן של חצי שנה העבודות יתרכזו ברביע אחר של הצומת. בשלב הראשון העבודות יתרכזו  בפינת בר אילן- שמואל הנביא.

בשל העבודות, יבוטלו חלק מהפניות בצומת לסירוגין והתנועה תוסט לצירים חילופיים. על מנת לאפשר תנועה באזור, הוכנו ובוצעו הסדרי תנועה מיוחדים תוך עקיפת אזורי החסימה בצומת. אך כאמור, לנהגים מומלץ שלא להגיע לאזור.

הקווים העירוניים ימשיכו לעבור בציר בר אילן, ובמידת הצורך יתבצעו התאמות במסלוליהם. כל הקווים הבין- עירוניים והפרבריים יוסטו לצירים חלופיים. פרטים יימסרו בהמשך.   

התחנה התת קרקעית בצומת בר אילן, נועדה לשרת את הקו הכחול - העובר מרמות למרכז העיר במקטע תת קרקעי - ותאפשר חיבור בין הקו הירוק והקו הכחול בתחנה כפולה: התחנה העילית של הקו הירוק והתחנה התת קרקעית של הקו הכחול וביניהם חיבור ישיר. החיבור יאפשר שימוש גמיש בקווי הרכבת כמעט לכל יעד חשוב בעיר. הכניסה לתחנה התת קרקעית תהיה מרווחת ובאמצעות מדרגות, דרגנועים ומעליות.

בשל כך, וכדי לאפשר את הפעלת הקו הירוק במהירות וללא הפרעות, העבודות על הכנת החלל התת קרקעי, יחלו בזמן הקרוב, לאחריהן יכוסה החלל ויונחו המסילות לקו הירוק. 

קווי הרכבת הקלה הן רכיב במערך התחבורה החדש לצפון ירושלים והם יאפשרו להגיע מנקודה לנקודה בעיר במהירות, ובאמצעות תחבורה חכמה נקיה ויעילה. העבודות לביצוע תשתית הרכבת הקלה מצטרפות לרכיבים נוספים במערך התחבורה הכולל סלילת נת"צים, הקמת מסופי תחבורה ציבורית, וכך גם, שדרוג התשתיות, שיפור הבטיחות לאורך הצירים, ריבוד כבישים ועוד.

 

כיכר בשיתוף אב לתחבורה