שיעורו של הרב זמיר כהן: נדרים ושבועותשיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: הלכות נדרים ושבועות
י"א באלול תשעו | 14.09.16
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות נדרים ושבועות (יהדות)
שיעורו של הרב זמיר כהן: מעשר כספיםשיעורו של הרב זמיר כהן: מעשר כספיםכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות מעשר כספים (יהדות)
שיעורו של הרב זמיר כהן: הלכות כיבוד אב ואםשיעורו של הרב זמיר כהן: הלכות כיבוד אב ואםכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות כיבוד אב ואם (יהדות)
שיעורו של הרב זמיר כהן: סוד לט"ו באבשיעורו של הרב זמיר כהן: סוד לט"ו באבכיכר השבת3
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: קיצור הלכות חופה וקידושין - וסוד מיוחד מפנימיות ט"ו באב (יהדות)
הגאון רבי זמיר כהןמיוחד: כל הלכות צום ט' באב שחל בשבתכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות ט' באב שחל במוצאי השבת (יהדות)
שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: הלכות ט' באבשיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן: הלכות ט' באבכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: משמעות החורבן והלכות ט' באב (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: תורה שבעל פה ואמינות המסורתהשיעור של הגר"ז כהן: תורה שבעל פה ואמינות המסורתכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: תורה שבעל פה ואמינות המסורת (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: יסודות הלכות מוקצה בשבתהשיעור של הגר"ז כהן: יסודות הלכות מוקצה בשבתכיכר השבת5
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: יסודות הלכות מוקצה בשבת (יהדות)
מה חייבים לספר ומה מותר להסתיר בשידוכיםמה חייבים לספר ומה מותר להסתיר בשידוכיםכיכר השבת3
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר • השבוע בשיעור : מה חייבים לספר ומה מותר להסתיר בשידוכים (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:   דיני אמירה לגוי בשבתהשיעור של הגר"ז כהן: דיני אמירה לגוי בשבתכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: דיני אמירה לגוי בשבת (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  שיעור כזית וכביצההשיעור של הגר"ז כהן: שיעור כזית וכביצהכיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: שיעור כזית וכביצה (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  הלכות תרומות ומעשרותהשיעור של הגר"ז כהן: הלכות תרומות ומעשרותכיכר השבת2
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות תרומות ומעשרות חלק א (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  הבערת והעברת אש ביום טובהשיעור של הגר"ז כהן: הבערת והעברת אש ביום טובכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הבערת והעברת אש ביום טוב, ותנאי היתר זה (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  מחלל שבת בפרהסיההשיעור של הגר"ז כהן: מחלל שבת בפרהסיהכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: ההתייחסות ההלכתית למחלל שבת בפרהסיה בזמננו  (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  דין יין מבושל לקידושהשיעור של הגר"ז כהן: דין יין מבושל לקידושכיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: דין יין מבושל לקידוש (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  הלכות תלמוד תורההשיעור של הגר"ז כהן: הלכות תלמוד תורהכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות תלמוד תורה (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  הלכות ספירת העומרהשיעור של הגר"ז כהן: הלכות ספירת העומרכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות ספירת העומר ומנהגי אבלות (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: בירור שיעור כדי אכילת פרסהשיעור של הגר"ז כהן: בירור שיעור כדי אכילת פרסכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: בירור שיעור כדי אכילת פרס (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  מהו שיעור כזית הלכה למעשההשיעור של הגר"ז כהן: מהו שיעור כזית הלכה למעשהכיכר השבת3
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: מהו שיעור כזית הלכה למעשה ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן:  כיצד מודדים 'כזית'השיעור של הגר"ז כהן: כיצד מודדים 'כזית'כיכר השבת3
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: כיצד מודדים 'כזית' ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: סיום הלכות פוריםהשיעור של הגר"ז כהן: סיום הלכות פוריםכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: סיום הלכות פורים ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ד'השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ד'כיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות פורים חלק ד' ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ג'השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ג'כיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות פורים חלק ג' ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ב'השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק ב'כיכר השבת3
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות פורים חלק ב'ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק א'השיעור של הגר"ז כהן: הלכות פורים חלק א'כיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: הלכות פורים חלק א' ודבר מוסר (יהדות)
השיעור של הגר"ז כהן: דיני ציצית ועטיפתוהשיעור של הגר"ז כהן: דיני ציצית ועטיפתוכיכר השבת
"כיכר השבת" מגיש את שיעורו השבועי של הגאון רבי זמיר כהן, יו"ר ארגון 'הידברות', רב ודומ"צ שכונת אתרוג בעיר ביתר עילית • השבוע בשיעור השבועי: דיני ציצית ועטיפתו ודבר מוסר (יהדות) - חלק ב'

עוד כתבות

פינת ההלכה - עם הרב זמיר כהן

נשיא ארגון ´הידברות´ הרב זמיר כהן בשיעור שבועי בנושאי הלכה אקטואליים. כנסו עכשיו וקבלו את שיעורי הרב זמיר כהן במלואם

כיכר facebook