logo
דעות

אני רק רוצה לחבק כל אמא ואמא ולספר לה שגם עלי עבר לילה בלי שינה וג'ינגלתי בין הילדים בישיבה לבין אלה שבבית, בשביל לנסות להבין ולהכיל ולהזדהות - אתי קצבורג מדברת על השעות שאחרי פטירת חיים ולדר (דעות)

מתנצלת, אבל הטור הזה הולך לעצבן אתכם

יש לי בעיה רצינית עם עסקים אומללים שקונים הכל בתמימות ועושים בדיוק מה שאומרים או מכתיבים להם כי ככה כולם

על 12 דברים ודברות בת המצווש עומדת

אני חשה צורך אדיר להדליק משואה בשם כל אותן אמהות קדושות, שמסרו נפשן על קידוש אירוע בת המצווה של בנותיהן.

כתבות