logo
חינוך

המשמעת בבית רופפת ואת מתוסכלת מהוויכוחים הלא-נגמרים עם הילדים? בתיה וגשל, מייסדת הגישה לאמהות מגשימות, מסבירה מדוע זה קורה ואיך להפוך מאמא מותשת לאמא מובילה בהדרכה אינטרנטית מיוחדת (חינוך)

ארכיון. המכתב שכתב רבי  נחמן לבתו הצדקת

רבים מכירים את תורתו הגבוהה של רבי נחמן מברסלב, אבל, לא רבים מכירים את המכתבים שכתב לביתו הצדקת שרה //

משפיעניות רשת? החב"דניקיות היו כאן קודם

אנחנו רגילות למשפיעניות רשת שמכתיבות סדר יום למאות אלפי עוקבים, אך הרבי מליובאוויטש זיהה את הצורך בדמות

כתבות