סגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפו
כ"ב באייר תשפב | 23.05.22
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני כ"ב באייר: היום הוא יום מסוגל לרפואה ושמירה על הבריאות - גם לחולים וגם לבריאים (יהדות)
סגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון כ"א באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה בשלום בית, זה היום לפעול בו בנושא (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
להינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפולהינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי י"ח באייר: מי שילמד את ספר שופטים יינצל כל החודש מעין הרע, מקנאה ומכישוף (יהדות)
כך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוכך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך2
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ז באייר: היום הוא יום מסוגל לקרוע מעלינו את גזר הדין - לקרוא את מניין המצוות • צפו (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט"ז באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה - לכל מי שילמד בחומש ויקרא • צפו בפינה (יהדות)
להינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ט"ו באייר: היום הוא יום מסוגל להינצל כל החודש ממזיקים - ללמוד במסכת סוכה • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון י"ד באייר: היום הוא יום מסוגל לאמירת החלק החמישי בספר תהילים, לומר "אלהא דמאיר ענניי" ולבקש בקשה • צפו בפינה המלאה (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
יום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט' באייר: היום הוא יום מסוגל לקניית דירה וכל דבר שחשוב לנו • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ח' באייר: היום הוא יום מסוגל לתפילה לקירוב הגאולה של עם ישראל • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ז' באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה; קראו פרק תהילים לפי הגיל ואותיות 'הצלחה' בפרק קי"ט • צפו (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
התפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהתפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ב' באייר: היום הוא יום מסוגל להתפלל עבור הילדים; ומה יקרה למי שיוולד היום? • צפו (יהדות)
יום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני א' באייר: היום הוא יום מסוגל עבור חשוכי ילדים - זה היום לשאת תפילה לבורא עולם • צפו (יהדות)
יום מסוגל לרפואה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לרפואה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ל' בניסן: היום הוא יום מסוגל לרפואת חולים ועבור עקרות שתפקדנה בקרוב • צפו (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זההרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
מחצות - עת רצון; זו הסגולה להיום • צפומחצות - עת רצון; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה להיום, יום חמישי כ"ז בניסן: היום משעת חצות - זו עת רצון, כל אחד צריך להגיד פרק תהילים ולבקש בקשה • צפו בפינה (יהדות)
כך תזכו ללידה קלה; זו הסגולה להיום • צפוכך תזכו ללידה קלה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה להיום, יום רביעי כ"ו בניסן: היום מומלץ לקרוא בספר יונה, בהפטרה של יום כיפור - וגם, אישה שצריכה ללדת שתתן צדקה (יהדות)
כך תזכו להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוכך תזכו להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה ליום שלישי כ"ה בניסן: היום צריך להגיד את הספר הרביעי בספר תהילים, ולהגיד את השם של כל אחד בפרק קי"ט • צפו בפינה (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ט בניסן: היום מסוגל לקבלת התפילות! להגיד תהילים במנין או כמה שיגידו יחד, לומר פרשת העקידה ולבקש בקשה • צפו (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי י"ח בניסן: מומלץ ללמוד את ספר שופטים; בזכות כך - יינצל מקנאה, מעין הרע וממזיקין • צפו (יהדות)
ללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני י"ז בניסן: מי שילמד תא תרי"ג המצוות יזכה שיקרעו מעליו את רוע גזר הדין • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ט"ז בניסן: היום כדאי לקרוא את חומש ויקרא, בזכות זה תבוא הצלחה מיוחדת • צפו (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זההרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
יום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפויום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
היום יש עניין להדליק 3 נרות עבור הצדיקים שנפטרו היום - מרן הבית יוסף, האלשיך הקדוש האדמו"ר ה'צמח צדק', ולבקש בקשות • צפו בסגולה להיום עם הרב עידו ובר-ארליך (יהדות)

עוד כתבות

הסגולה היומית - עם הרב עידו ובר-ארליך

הרב עידו ובר-ארליך בפינה יומית ושבועית ב"כיכר השבת", עם כל הסגולות המיוחדות שכדאי שתדעו

כיכר facebook