הרב שגיא אוחנה בשיעור על מעשה בראשיתשיעורו של הרב שגיא אוחנה: מעשה בראשית
כ"ח בתשרי תשעח | 18.10.17
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מעשה בראשית (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על  זהירות מלקללהרב שגיא אוחנה בשיעור על זהירות מלקללכיכר השבת1
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: זהירות מלקלל (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על  הניסיונות בחייםהרב שגיא אוחנה בשיעור על הניסיונות בחייםכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הניסיונות בחיים (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על  הלכות צדקה וריביתהרב שגיא אוחנה בשיעור על הלכות צדקה וריביתכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות צדקה וריבית (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על מסירות נפש וקידוש ה'הרב שגיא אוחנה בשיעור על מסירות נפש וקידוש ה'כיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מסירות נפש (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על ישועה וביאת המשיחהרב שגיא אוחנה בשיעור על ישועה וביאת המשיחכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: ישועה וביאת המשיח (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד: כך תכוונו בתפילההרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד: כך תכוונו בתפילהכיכר השבת2
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: כוונת התפילה (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד על מעלת השבתהרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד על מעלת השבתכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מעלת שבת קודש (יהדות)

עוד כתבות

שיעורי הרב שגיא אוחנה

שיעורו השבועי של הגאון רבי שגיא אוחנה, הנמסר בבית הכנסת "מוסיוף" בירושלים

כיכר facebook