מחברים נוספים
אבי בנטוב
אורי מקלב
אלי הלמן
אלי שפירא
אפרים גלעד
בני שוורץ - המקלדת
ד"ר אלי נכט
ד"ר לי כהנר
ד"ר עמוס ברדע
דוד רוזנטל
דוד שעיו
דניאל שבקס
הרב דוד בלוך
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב ישראל פינטו
זאבי רוזנברג
ח' יקר
חיים פישר
יאיר לפיד
יואב ללום
ינון פאלח
יעל קלצקין
יערית אלבז
ירון לרמן
ירח טוקר
ישראל שפירא
מיכאל נכטיילר
מני גירא-שוורץ
נח טוניק
ניסן שטראוכלר
נתי טוקר
נתי לסרי
עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד ישראל באך
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
רועי לחמנוביץ'
שלום קרומבי
שלמה בניזרי
שמואל הלוי
שני קינן
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

סנהדרין סב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין סב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף סב', שבת כה' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין סא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין סא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ד באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף סא', שישי כד' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין ס' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין ס' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ג באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף ס', חמישי כג' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ב באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נח', שלישי כב' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ב באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נט', רביעי כב' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"א באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נז', שני כ' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ט באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נו', ראשון יט' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ח באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נה', שבת יח' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ז באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נד', שישי יז' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין נג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין נג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ז באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף נג', חמישי טז' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)