מחברים נוספים
אב חרדי
אוהד שקד-מנדלבוים
אלי אדלר
אליעזר שולמן
אסתי שושן
אריה דרעי
בני הראל
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
ד"ר חיים זיכרמן
ד"ר עמוס ברדע
דוד אמסלם
דני קושמרו
הרב אליהו ישראלי
הרב אליהו קאופמן
הרב דוד בלוך
הרב יוסף זריצקי
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ישראל אסולין
הרב שמואל אליהו
ח' יקר
חה"כ אורי אורבך
יאיר בר
ידידיה מאיר
יהודה שלזינגר ישראל היום
יוני לוקסנבורג
יוסי דייטש
יוסי אליטוב
יצחק פינדרוס
ירוחם אסטריכר
ירח טוקר
ישעיה (שי) הורוויץ
מיכאל נכטיילר
מנדי שוורץ
משה גפני
עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד ישראל תעיזי
צבי שמואל ניימן
שאול שיף
שמוליק אברהם
הרב אהרון ראובן

הרב אהרון ראובן

ציון הבעש"ט זי"עמה קרה לדיין "המתנגד", שקילל את המגיד?כ"ו בסיון תשפב
ביום ראשון לאחר התפילה, אמר רבי יצחק לדיין: היטב שמעתי שקללת את רבנו המוכיח! ונוצרה מריבה על כך, ותוך כדי המריבה אמר: אתה עם תפילין פסולות | סיפור למוצ"ש (ארץ)
צפרדע במדבר | תמונת ארכיוןהבעש"ט שאל: מדוע ת"ח התגלגל בצפרדעי"ט בסיון תשפב7
הבעל שם טוב טעה בדרכו והגיע למדבר שומם, לפתע הגיע לפניו צפרדע מאוד גדולה, עד שהבעש"ט לא הכיר באיזו בריה מדובר, והוא שאל אותו - מי אתה? // סיפור למוצ"ש (חסידים)
סגולה לישועה | תמונה ארכיוןליארצייט: הסגולה הנדירה של הסבא קדישאי"ח בסיון תשפב1
המוני עמך בית ישראל מציינים היום את יום פטירתו של הרבי מראדושיץ' - הסבא קדישא, שהיה בעל מופת גדול, זה מה שהבטיח לפני פטירתו. וגם: הסגולה של הסבא לישועות (ארץ)
ציון הבעש"ט זי"עמה עשה רבי נחמן כשדיברו סרה בבעש"ט?י"ב בסיון תשפב1
פעם אחת שמע רבי נחמן מקוסוב, שאנשיו דיברו סרה על הבעל שם טוב הקדוש, והדבר מאוד מאוד חרה לו, והוא סיפר להם בתגובה - משל // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)
ציון הבעש"ט זי"עמעשה הפלא עם הבעל שם טוב וקבר ר' דודכ"ז באייר תשפב
הבעש"ט נסע לעיר חדשה, ובדרך עבר דרך בית הקברות, וראה, שמעל אחד הקברים יש עמוד אש גדול גדול, וקבע כי בקבר הזה ייטמן רבי דוד - ויהי הדבר לפלא // סיפור (חסידים)
ציון הבעש"ט זי"עבערב שבת: הבעש"ט הורה לברוח מהעירכ' באייר תשפב2
פעם אחת בערב שבת לאחר חצות, כאשר כולם היו עסוקים לבשל את תבשילי השבת, שלח הבעל שם טוב שליח, להודיע לכל אנשי העיר שינוסו כולם מיד מהעיר / סיפור למוצ"ש (ארץ)
ציון הבעש"ט זי"עאיך הבעל שם טוב החזיר גנבים בתשובה?י"ג באייר תשפב
יהודי הגיע לבעש"ט ממרר בבכי, ואמר: "הרב חייב לעשות נס ולהציל את בני"! קרא הבעש"ט לשמש ואמר שיארגן עשרה גנבים למניין לתפילה // סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
ציון הבעש"טמדוע המלך מסתתר מאחורי מחיצות וחומותו' באייר תשפב1
משל למלך שעשה מחיצות רבות באחיזת עיניים, זו לפנים מזו. וגם סיבב בין כותל וכותל נהרות, וגם חיילות רבים מבוהלים. כדי שיפחדו לגשת אל המלך // סיפור חסידי למוצאי שבת (יהדות)
ציון הבעש"ט זי"עכשרבי מנדל זעק; "ד', אני חייב דגים לשבת"כ"ט בניסן תשפב
ידועה אהבתו וחיבתו הרבה של הבעל שם טוב הקדוש לרבי מנחם מנדל מוויטבסק, המכונה בשם סיפרו 'פרי הארץ' | זה מה קרה כשדייגי טבריה לא מצאו דגים |סיפור למוצ"ש (חסידי)
ציון הבעש"ט זי"עמדוע הבעש"ט שמח מהוויכוח בין בני זוג?כ"ב בניסן תשפב2
התנהגותו הבעש"ט היתה שונה ומסתורית, ביום אתמול, בשעת שאיבת 'מים שלנו' הבעל שם טוב היה שרוי בשמחה רבה, והנה, לעת ערב, בשעת בדיקת חמץ | סיפור חסידי (חג)