יום מסוגל להגשמה; זו הסגולה שלכם להיוםיום מסוגל להגשמת חלום; זו הסגולה שלכם להיום • צפו
כ"ד בסיון תשפב | 23.06.22
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי כ"ד בסיון: היום הוא יום מסוגל להגשים חלומות ישנים; יש לכם שאיפות? זה הזמן (יהדות)
יום מסוגל לשלום; זו הסגולה שלכם להיוםיום מסוגל לשלום; זו הסגולה שלכם להיוםהרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי כ"ג בסיון: היום הוא יום מסוגל להשכנת שלום; יש סכסוך כלשהו? זה הזמן להשלים (יהדות)
לדון לכף זכות; זו הסגולה שלכם להיום • צפולדון לכף זכות; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי כ"ב בסיון: היום הוא יום מסוגל לדון לכף זכות - וכך נזכה שבורא עולם ידון אותנו לכף זכות (יהדות)
עושה שלום; זו הסגולה שלכם להיום • צפועושה שלום; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני כ"א בסיון: היום הוא יום מסוגל לעשות שלום בין אדם לחברו ובאין איש לאשתו, נצלו את זה (יהדות)
עצה טובה; זו הסגולה שלכם להיום • צפועצה טובה; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון כ' בסיון: היום הוא יום מסוגל להצלחה בקבלת עצה טובה; זה היום שלכם להתייעץ (יהדות)
חינוך ילדים; זו הסגולה שלכם להיום • צפוחינוך ילדים; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי י"ז בסיון: היום הוא יום מסוגל להצליח בחינוך הילדים; זה הזמן לחשוב על רעיון מיוחד (יהדות)
הצלחה בתורה; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהצלחה בתורה; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי ט"ז בסיון: היום הוא יום מסוגל להצלחה בלימוד התורה - גם אם יש לכם קשיים (יהדות)
הגשמת חלומות; זו הסגולה להיום • צפוהגשמת חלומות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט"ו בסיון: היום הוא יום מסוגל להגשמת חלומות; יש לכם משאלה? זה היום לעשות זאת (יהדות)
יום מסוגל לכיבוד הורים; זו הסגולה להיוםיום מסוגל לכיבוד הורים; זו הסגולה להיוםהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי ט' בסיון: היום הוא יום מסוגל להצלחה במצוות כיבוד אב ואם; כל אחד ישתדל לכבד (יהדות)
רוצים לקנות דירה?; זו הסגולה שלכם להיוםרוצים לקנות דירה?; זו הסגולה שלכם להיוםהרב עידו ובר-ארליך2
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי ג' בסיון: מי שרוצה לעבור דירה או לקנות בית? היום הוא יום מסוגל לבחור בית או דירה (יהדות)
יש לכם ספק בשם?; זו הסגולה שלכם להיום • צפויש לכם ספק בשם?; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי ב' בסיון: יש לכם ספק בשם שלכם? היום הוא יום מסוגל לעסוק בשמות של בני אדם (יהדות)
סגולה לזיווג; זו הסגולה שלכם להיום • צפוסגולה לזיווג; זו הסגולה שלכם להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי א' בסיון: היום הוא יום מסוגל ללימוד עבור זיווג - ללמוד פרשת הנשיאים בפרשת 'נשא' ולומר את שירת הים (יהדות)
סגולה לבקש על ילדים; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לבקש על ילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני כ"ט באייר: היום הוא יום מסוגל להתפלל על זרעא חיא וקיימא, לבקש שיוולדו ילדים (יהדות)
סגולה לעשות שלום; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לעשות שלום; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון כ"ח באייר: היום הוא יום מסוגל לעשות שלום בין אדם לחבירו; יש סכסוך? תעשו סולחה (יהדות)
סגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני כ"ב באייר: היום הוא יום מסוגל לרפואה ושמירה על הבריאות - גם לחולים וגם לבריאים (יהדות)
סגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון כ"א באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה בשלום בית, זה היום לפעול בו בנושא (יהדות)
להינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפולהינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי י"ח באייר: מי שילמד את ספר שופטים יינצל כל החודש מעין הרע, מקנאה ומכישוף (יהדות)
כך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוכך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך2
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ז באייר: היום הוא יום מסוגל לקרוע מעלינו את גזר הדין - לקרוא את מניין המצוות • צפו (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט"ז באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה - לכל מי שילמד בחומש ויקרא • צפו בפינה (יהדות)
להינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ט"ו באייר: היום הוא יום מסוגל להינצל כל החודש ממזיקים - ללמוד במסכת סוכה • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון י"ד באייר: היום הוא יום מסוגל לאמירת החלק החמישי בספר תהילים, לומר "אלהא דמאיר ענניי" ולבקש בקשה • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט' באייר: היום הוא יום מסוגל לקניית דירה וכל דבר שחשוב לנו • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ח' באייר: היום הוא יום מסוגל לתפילה לקירוב הגאולה של עם ישראל • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ז' באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה; קראו פרק תהילים לפי הגיל ואותיות 'הצלחה' בפרק קי"ט • צפו (יהדות)
התפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהתפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ב' באייר: היום הוא יום מסוגל להתפלל עבור הילדים; ומה יקרה למי שיוולד היום? • צפו (יהדות)
יום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני א' באייר: היום הוא יום מסוגל עבור חשוכי ילדים - זה היום לשאת תפילה לבורא עולם • צפו (יהדות)

עוד כתבות

הסגולה היומית

סגולה לשידוך, סגולה לזיווג או סגולה לפרי בטן? מדור סגולה מביא לכם סגולות נדירות ומיוחדות כל יום, מהקבלה ממקובלים ומעולם הרוח היהודי.

כיכר facebook
הרב חיים פוקס
הרב חיים פוקס
סגולת היום: "פרשת המן", שניים מקרא
ו' בשבט תשעד37