הפינה של מרן: עשיית אוהל בשבתהפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: עשיית אוהל בשבת
י"ג באב תשפא | 22.07.21
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשיית אוהל בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור תחומין בשבתהפינה של מרן: איסור תחומין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור תחומין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילההפינה של מרן: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילה (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהכיכר השבת1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן: צידת חרקים בשבתהפינה של מרן: צידת חרקים בשבתכיכר השבת1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: צידת חרקים בשבת (יביע אומר)
"מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה"; מרן מסביר. צפו"מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה"; מרן מסביר. צפוישי כהן7
מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה" • צפו במרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר בשיעורו היומי • "מי שאין בידו ללמוד תורה, יחזק את התורה, הקב"ה יחזק אותו" (יהדות)
הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופההפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלוהפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ספר תורה ותפילין שנפלו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתהפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתהפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשהפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראשהפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שעון שבתהפינה של מרן: דין שעון שבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שעון שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני תפילין בפרטותהפינה של מרן: דיני תפילין בפרטותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני תפילין בפרטות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבתהפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: עיקר מצוות  טלית קטן היא מתחת לבגדיוהפינה של מרן: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו (יביע אומר)
הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשהפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציותהפינה של מרן: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתהפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת משקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבתהפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יום טובהפינה של מרן: דיני יום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יום טוב (יביע אומר)
מרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפומרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפוישי כהן2
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שיעור ליום ירושלים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  שבות דשבות במקום מצווההפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצווהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות במקום מצווה(יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםהפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת שבת שנעשית על ידי שניים (יביע אומר)
הפינה של מרן: ברכות הנהניןהפינה של מרן: ברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוההפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוה (יביע אומר)

עוד כתבות

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook