הפינה של מרן:     דיני ופרטי יום טו בשבטהפינה של מרן: דיני ופרטי יום טו בשבטישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ופרטי יום טו בשבט (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבתהפינה של מרן: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץהפינה של מרן: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכליןהפינה של מרן: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכלין (יביע אומר)
הפינה של מרן:   חיזוק האמונה בהקב"ההפינה של מרן: חיזוק האמונה בהקב"הישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חיזוק האמונה בהקב"ה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבתהפינה של מרן: דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  ויאמינו בה' ובמשה עבדוהפינה של מרן: ויאמינו בה' ובמשה עבדוישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ויאמינו בה' ובמשה עבדו (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופההפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני שמירת שבת לעניין יולדתהפינה של מרן: דיני שמירת שבת לעניין יולדתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני שמירת שבת לעניין יולדת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין טבילת כלים חדשיםהפינה של מרן: דין טבילת כלים חדשיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין טבילת כלים חדשים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני חולה שאין בו סכנההפינה של מרן: דיני חולה שאין בו סכנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני חולה שאין בו סכנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שינוי במלאכת שבתהפינה של מרן: דין שינוי במלאכת שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שינוי במלאכת שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקיםהפינה של מרן: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מלאכת אוכל נפשהפינה של מרן: מלאכת אוכל נפשכיכר השבת
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת אוכל נפש (יביע אומר)
הפינה של מרן: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורההפינה של מרן: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורה (יביע אומר)
הפינה של מרן:   הלכות טבילת כליםהפינה של מרן: הלכות טבילת כליםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות טבילת כלים (יביע אומר)
הפינה של מרן: שמחה של מצווה בשבתהפינה של מרן: שמחה של מצווה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שמחה של מצווה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור מלאכת שבתהפינה של מרן: איסור מלאכת שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור מלאכת שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבתהפינה של מרן: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנההפינה של מרן: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתהפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחהפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בשבת בלח (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין  צביעה באוכליןהפינה של מרן: דין צביעה באוכליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין צביעה באוכלין (יביע אומר)
הפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכההפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלהפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ונקדשתי בתוך בני ישראל (יביע אומר)
הפינה של מרן: פרשת הנשיאיםהפינה של מרן: פרשת הנשיאיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת הנשיאים (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook