הדף היומי ב-10 דקות 1088 תוצאות

מועד קטן ו': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מועד קטן ו': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ט"ז בשבט תשפב | 18/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת מועד קטן, דף ו' (יהדות)

מועד קטן ה': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מועד קטן ה': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ט"ו בשבט תשפב | 17/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, מסכת מועד קטן, דף ה' (יהדות)

מועד קטן ד': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מועד קטן ד': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י"ד בשבט תשפב | 16/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת מועד קטן, דף ד' (יהדות)

מועד קטן ג': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מועד קטן ג': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י"ג בשבט תשפב | 15/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת מועד קטן, דף ג' (יהדות)

מועד קטן ב': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מועד קטן ב': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י"ב בשבט תשפב | 14/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת מועד קטן, דף ב' (יהדות)

סיום מגילה, דף ל"ב: הדף היומי ב-3 שפות
סיום מגילה, דף ל"ב: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י"א בשבט תשפב | 13/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, סיום מסכת מגילה, דף ל"ב (יהדות)

מגילה ל"א: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מגילה ל"א: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
י' בשבט תשפב | 12/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מגילה - דף ל"א (יהדות)

מגילה ל': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מגילה ל': הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ט' בשבט תשפב | 11/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מגילה - דף ל' (יהדות)

מגילה כ"ט: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מגילה כ"ט: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ח' בשבט תשפב | 10/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, מגילה - דף כ"ט (יהדות)

מגילה כ"ח: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
מגילה כ"ח: הדף היומי בעברית, באידיש ובאנגלית
ז' בשבט תשפב | 09/01/22 | כיכר השבת

סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מגילה - דף כ"ח (יהדות)