הרב אורי טיגר 73 תוצאות

הכרעת הגר"ח על דינם של מנהגי הספרדים
הכרעת הגר"ח קנייבסקי: מה דינם של מנהגי הספרדים? • צפו
י' בשבט תשפא | 23/01/21 | כיכר השבת | 124 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, מכריע אלו מנהגים של הספרדים הם צריכים לנהוג בהם לכתחילה • צפו (חרדים)

הערגה של מרן שר התורה לספר נדיר • צפו
הערגה של הגר"ח קנייבסקי ל"רבינו ירוחם" של ה"בית יוסף"
ג' בשבט תשפא | 16/01/21 | כיכר השבת | 10 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, כשהוא מספר בערגה וכיסופין על ספר 'רבינו ירוחם' עם הגהות בכתב ידו של ה'בית יוסף', שכפי הנראה נעלם • צפו (חרדים)

הפלפול של הגר"ח על הכלל 'הלכה כרשב"ג'
הפלפול של מרן הגר"ח קנייבסקי על הכלל של "הלכה כרשב"ג"
כ"ה בטבת תשפא | 09/01/21 | כיכר השבת | 27 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, מתפלפל במה שכתב כי הרמב"ם לא סבר את הכלל של "הלכה כרשב"ג במשנתינו" • צפו (חרדי)

מדהים: "מידת הרחמים" של מרן שר התורה
מדהים: "מידת הרחמים" של מרן רבי חיים קנייבסקי
י"ח בטבת תשפא | 02/01/21 | כיכר השבת | 22 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר על כמות השאלות שהוא מקבל מדי יום - ומדוע הוא מקפיד לענות עליהם? • צפו (חרדי)

מחילה בפה ולא בלב מועילה? • צפו בגר"ח
מחילה בפה ולא בלב - מועילה? • צפו בהכרעת הגר"ח קנייבסקי
י"א בטבת תשפא | 26/12/20 | כיכר השבת | 11 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, כשהוא דן בשאלה: האם מחילה בפה ולא בלב - מועילה? וכיצד הגיב לדעת החזון איש בעניין? • צפו (חדשות)

זהירותו של שר התורה - גם ב'פירור' של ספר
זהירותו של הגר"ח קנייבסקי בכבוד ספרים - אפילו ב"פירור"
ד' בטבת תשפא | 19/12/20 | כיכר השבת | 21 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, כשהוא מקפיד בצורה מופלגת, לא רק בכבודם של ספרי הקודש - אלא אפילו ב"פירור" מהם • צפו (חדשות)

הגר"ח מסביר: ניתן לחלוק על 'הראשונים'?!
הגר"ח קנייבסקי מסביר: האם ניתן לחלוק על 'הראשונים'?!
כ"ז בכסלו תשפא | 13/12/20 | כיכר השבת | 27 תגובות

בסרטון וידאו נדיר במיוחד שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מסביר באריכות: האם ניתן לחלוק על 'הראשונים' - ומה דעת ה'חזון-איש'? (עולם הישיבות)

הגר"ח סיפר: איזה ספר כתב בגיל בר מצווה?
הגר"ח קנייבסקי סיפר: איזה ספר כתב בגיל בר מצווה?
י"ט בכסלו תשפא | 05/12/20 | כיכר השבת | 9 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר בקורת רוח על הספר שחיבר - כבר בגיל בר מצווה, ומה קרה בהמשך (חרדים)

הגר"ח פסק: החזו"א - מרא דארעא דישראל!
הגר"ח קנייבסקי פסק: החזון איש - מרא דאתרא דארץ ישראל!
י"ב בכסלו תשפא | 28/11/20 | כיכר השבת | 86 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, בפסק דרמטי, לפיו, למרן החזון איש זיע"א יש דין של מרא דאתרא דארץ ישראל (חרדים)

הגר"ח סיפר: העבודה שעשה - וטבעה בים
הגר"ח קנייבסקי סיפר: העבודה שעשה וטבעה בים
ה' בכסלו תשפא | 21/11/20 | כיכר השבת | 16 תגובות

בסרטון וידאו נדיר שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר על העבודה שעשה כדי לערוך את שו"ת הרי"ף - אך הכל ירד לטמיון • צפו (חרדים)