יגאל גרוס 100 תוצאות

מה מקור הקדיש והאם אשה יכולה לאומרו?
מה מקור הקדיש והאם אשה יכולה לאומרו?
כ"ה בסיון תשפב | 24/06/22 | יגאל גרוס

מהו מקור הקדיש, האם צריך לעמוד כאשר אומרים קדיש, ועד היכן יש לענות באמירת 'אמן יהא שמיה רבה'. כמו כן נעסוק בקדיש יתום, כמה זמן יש לאומרו והאם אשה יכולה לאומרו? (יהדות)

מדוע מכסים את הראש בטלית בעת הברכה?
מדוע מכסים את הראש בטלית בשעת הברכה?
י"ח בסיון תשפב | 17/06/22 | יגאל גרוס

בעקבות מצוות הציצית המוזכרת בפרשה, נעסוק השבוע בהלכותיה. נראה את מחלוקת הראשונים כיצד יש להתעטף בטלית, כיצד מברכים על ברכת הציצית ומתי יש לשים טלית על הראש? (יהדות)

מתפללים בכותל
האם העוסק במצווה פטור מלהתפלל?
י"א בסיון תשפב | 10/06/22 | יגאל גרוס | 1 תגובות

נעסוק השבוע בסוגיית העוסק במצווה פטור מהמצווה. מתי נחשב אדם כעוסק במצווה שפטור מהמצווה, מה הדין כאשר יש ביכולתו לקיים את שתי המצוות, ומדוע מצוות תלמוד תורה לא דוחה שאר מצוות? (יהדות)

כיצד מותר לכבות את הגז ביום טוב?
כיצד מותר לכבות את הגז ביום טוב?
ד' בסיון תשפב | 03/06/22 | יגאל גרוס | 3 תגובות

לכבוד חג השבועות נדון כיצד מותר לכבות את האש לאחר שמבשלים תבשיל ביום טוב, והאם מותר להשתמש בחג"ז, לסגור ברז הגז או להרתיח מים עד שיגלשו על האש? (יהדות)

בית כנסת; אילוסטרציה
האם מותר לאכול בבית כנסת?
י"ט באייר תשפב | 20/05/22 | יגאל גרוס | 2 תגובות

בעקבות דברי הגמרא במסכת מגילה הכותבת שבתי כנסת בחורבנם נשארים קדושים, נעסוק בקדושת בית כנסת. האם מותר לאכול ולנוח בביכ"נ ומה הדין לתלמידי חכמים? (יהדות)

אילוסטרציה
כיצד פועל 'היתר עסקה'?
י"ב באייר תשפב | 13/05/22 | יגאל גרוס

בפרשת השבוע כותבת התורה על איסור הריבית; במהלך הדורות פותח 'היתר עסקה', פתרון הלכתי המתיר להרוויח מהלוואה. על מה מבוסס ההיתר, כיצד הוא התפתח ומי חולק עליו? (יהדות)

מותר לשמוע מוזיקה ווקאלית ב'עומר'?
האם מותר לשמוע מוזיקה ווקאלית בספירת העומר?
ה' באייר תשפב | 06/05/22 | יגאל גרוס | 1 תגובות

למרות השמחה הפחותה, בפועל לא נקבעו מנהגי אבלות. רק לאחר מות תלמידי רבי עקיבא (וכן פוגרומים באשכנז) התווספו במהלך הזמן מנהגי אבלות, ובמנהגים אלו נעסוק (יהדות)

שתילת עץ
האם מותר לשתול עץ מורכב?
כ"ח בניסן תשפב | 29/04/22 | יגאל גרוס

התורה כותבת את איסור כלאיים בעבודות השדה, שאסור לזרוע בשדה ובכרם כלאיים, וחז"ל למדו שכל הרכבת עץ בכלאיים אסורה. איזה מינים נחשבים כלאיים, האם צריך לעקור עץ כלאיים, ומה דין פירות אילן שהורכב באיסור? (יהדות)

על מה צריך להקפיד בעירוב תבשילין?
על מה צריך להקפיד כאשר עושים עירוב תבשילין?
כ' בניסן תשפב | 21/04/22 | יגאל גרוס | 1 תגובות

השנה שביעי של פסח יוצא סמוך לשבת, ונראה את דיני 'עירוב תבשילין', פתרון שהציעו חכמים למקרה מעין זה, המתיר לבשל מיום טוב לשבת. מה ההיגיון בהיתר, ואת פרטיו השונים (פסח)

כיצד ניתן לאכול אפיקומן אחרי חצות?
כיצד ניתן לאכול אפיקומן אחרי חצות?
י"ד בניסן תשפב | 15/04/22 | יגאל גרוס

בחלק מהבתים, לעיתים קריאת ההגדה נמשכת זמן רב ולא מספיקים להגיע ל'שולחן עורך' וכבר מגיע זמן אכילת מצת האפיקומן שאחריה אסור לאכול; האם יש פתרון לכך? (יהדות)