יגאל גרוס 106 תוצאות

אילוסטרציה
האם יש לאכול ''אוצר בית דין'' בשמיטה?
ב' בחשוון תשפב | 08/10/21 | יגאל גרוס

האם יש לאכול אוצר בית דין בשמיטה? ניגע בשאלה מה הוא אוצר בית דין, מה היתרונות של פתרון זה וגם מה החסרונות בו, ואחר כך נשווה אותו להיתר המכירה (יהדטת, פרשת השבוע)

האם אפשר לקדש על לחם במקום על היין?
האם אפשר לקדש על הלחם במקום על היין?
כ"ה בתשרי תשפב | 01/10/21 | יגאל גרוס

הפוסקים נחלקו האם החובה לקדש על היין בלילה מדאורייתא או מדרבנן, ואם דווקא על המקדש לשתות; נבדוק גם האם מותר לקדש על לחם במקום על היין, והאם ניתן ליטול ידיים לפני הקידוש? (יהדות)

ההדס צריך שיהיה עבות; מתי הוא נפסל?!
מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל
י"ח בתשרי תשפב | 24/09/21 | יגאל גרוס

ההדס צריך שיהיה עבות ועשוי כשרשרת. במהלך חג הסוכות בגלל העיסוק בארבעת המינים, מצוי שרבים מהעלים נופלים. בעקבות כך נעסוק במחלוקת הראשונים כמה עלים משולשים צריך שיהיו בהדס (יהדות)

כיצד יש להכריע במחלוקת הפוסקים?
כיצד יש להכריע במחלוקת הפוסקים?
י"א בתשרי תשפב | 17/09/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

בשבוע שעבר עסקנו בשאלה כיצד יש להכריע במחלוקת הפוסקים, ומה מעמדה של הגמרא; אך השאלה שמעסיקה את רובנו היא כיצד להחליט איך לנהוג, כפוסק א' או ב'? (יהדות)

האם ניתן לחלוק על הגמרא והראשונים?
האם ניתן לחלוק על הגמרא והראשונים?
ד' בתשרי תשפב | 10/09/21 | יגאל גרוס | 3 תגובות

בעקבות פרשת השבוע והעברת המטה ממשה ליהושע, נראה מחלוקת בין הפוסקים כיצד נקבע מעמדה של הגמרא, האם אפשר לחלוק על הראשונים, וההבדל בין הגישות (הפרשה)

מדוע צריך לברך שהחיינו ביום השני של ר"ה
מדוע צריך לברך שהחיינו ביום השני של ראש השנה על פרי חדש?
כ"ט באלול תשפא | 06/09/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

מה נשתנה ראש השנה משאר החגים שגם בארץ ישראל חוגגים יומיים? דין זה נתון במחלוקת ראשונים, וההשלכות - האם צריך לברך שהחיינו ביום טוב השני של ראש השנה? (יהדות)

אילוסטרציה
האם יש מצווה לחזור בתשובה?
כ"ו באלול תשפא | 03/09/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

בפרשת השבוע מסופר על הברית שכורת הקב"ה עם ישראל לפני הכניסה לארץ, הכוללת עונשים למקרה שעם ישראל לא יעמוד בהתחייבות; האם יש מצווה לחזור בתשובה? (יהדות)

האם מותר להתפלל שמונה עשרה באנגלית
האם מותר להתפלל שמונה עשרה באנגלית
י"ט באלול תשפא | 27/08/21 | יגאל גרוס | 5 תגובות

חלק ממצוות הבאת הביכורים, כוללת בין השאר תפילת הודיה לקב"ה, בעקבות כך נעסוק בשאלה, האם מותר להגיד תפילה זו ותפילות נוספות בשפה זרה, ומה הדין בחלקים נוספים שבתפילה? (יהדות)

מעקה
האם יש לברך על עשיית מעקה?
י"ב באלול תשפא | 20/08/21 | יגאל גרוס

בפרשת השבוע כותבת התורה, שבמקרה בו אדם נכנס לבית עליו לבנות מעקה; האם יש לברך על עשיית מעקה, והאם מקומות שלא רגילים לעלות אליהם - חייבים במעקה? (יהדות)

מותר לכרות עץ פרי שמלכלך את הגינה?
האם מותר לכרות עץ פרי שמלכלך את הגינה?
ה' באלול תשפא | 13/08/21 | יגאל גרוס

למרות שאיסור כריתת עץ נכתב בהקשר מלחמות, חז"ל למדו שיש איסור לכרות עצי פרי. בנושא זה נראה מתי פסקו שיש בכך איסור, הסכנה שראו בכך, ובהיתרים השונים (הפרשה)