יגאל גרוס 106 תוצאות

האם כהן רווק רשאי לברך ברכת כהנים?
האם כהן רווק רשאי לברך ברכת כהנים?
י' בסיון תשפא | 21/05/21 | יגאל גרוס | 6 תגובות

בעקבות פסוקי התורה העוסקים בברכת הכהנים,; האם כהן שהרג בשוגג ובאונס (למשל בתאונת דרכים), יכול להמשיך לשאת את כפיו, ומה הדין כאשר חזר בתשובה? (יהדות, פרשה)

האם מותר לרופא לחזור בשבת קודש לביתו?
האם מותר לרופא לחזור בשבת קודש לביתו?
כ"ה באייר תשפא | 07/05/21 | יגאל גרוס

בעקבות הזכרת התורה פעם נוספת על שמירת השבת ובעקבות האסון במירון, נעסוק השבוע בהלכות שבת בשאלה, מתי מותר לרופא או אחות ליסוע בשבת קודש? (פרשת השבוע)

האם יש ערלה בפסיפלורה, בחציל ובפאפיה?
האם יש ערלה בפסיפלורה, בחציל ובפאפיה?
י"א באייר תשפא | 23/04/21 | יגאל גרוס | 3 תגובות

האם יש להמתין שנות ערלה בפסיפלורה, בחציל ובפאפיה? שאלה זו תלויה במחלוקת הראשונים כיצד קובעים מתי פרי נחשב פרי שברכתו "העץ", ומתי ברכתו "האדמה" (אקטואליה)

אילוסטרציה
האם מותר להכווין נוסע בשבת קודש?
ד' באייר תשפא | 16/04/21 | יגאל גרוס

האם צריך להגיד לנוסע בשבת כיצד להגיע למקום חפצו כדי שנסיעתו בשבת תקוצר, או שיש להימנע מסיוע למרות שדרכו תתארך? כמו כן, האם מותר לתת סנדוויץ' מורעל לגנב? (יהדות)

אורז
האם חובה לבדוק בזמן הזה אורז מתולעים?
כ"ז בניסן תשפא | 09/04/21 | יגאל גרוס | 9 תגובות

בעקבות העיסוק באיסור תולעים בפרשת השבוע, נעסוק הפעם, בין היתר, במחלוקת הפוסקים מתי פרי או אורז נחשב מוחזק בתולעים, ויהיה צורך בבדיקה לפני אכילתו (הפרשה)

הלכת העובר את קו התאריך וספירת העומר
העובר את קו התאריך ממשיך לספור ספירת העומר בברכה?
כ' בניסן תשפא | 02/04/21 | יגאל גרוס

בעקבות העיסוק בדיני ספירת העומר, נעסוק השבוע בשאלה, האם קטן שנהיה בר מצווה באמצע ספירת העומר ממשיך לספור בברכה, ומה דינו של העובר את קו התאריך? (אקטואלי)

האם מותרת אכילת אפיקומן אחר חצות?
האם מותרת אכילת אפיקומן אחר חצות?
י"ג בניסן תשפא | 26/03/21 | יגאל גרוס

המשנה בפסחים (קיט ע"ב) כותבת, 'שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן', ונחלקו רב ושמואל למה הכוונה. ונשאלת השאלה להלכה - עד מתי מותר לאכול את האפיקומן בליל הסדר? (טור)

זמן סעודת שבת כאשר מקבלים שבת מוקדם
זמן אכילת סעודת שבת כאשר מקבלים שבת מוקדם
כ"ח באדר תשפא | 12/03/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

מהו הזמן המוקדם ביותר בו אפשר לקבל שבת? צורך זה מצוי מאוד בשבתות קיץ ובמיוחד במשפחות עם ילדים קטנים המתקשים להיות ערים עד שעה מאוחרת וכן באירופה (יהדות)

קריאת המגילה
האם אשה יכולה לקרוא מגילת אסתר?!
י"ד באדר תשפא | 26/02/21 | יגאל גרוס | 1 תגובות

לכולי עלמא נשים חייבות במצוות היום וביניהן במצוות קריאת מגילה, אך האם נשים יכולות להוציא גברים ידי חובת קריאת המגילה וכיצד אשה שקוראת לנשים צריכה לברך? (חג פורים)

אילוסטרציה
האם חתן וכלה צריכים לצום ביום חופתם?
ז' באדר תשפא | 19/02/21 | יגאל גרוס

במקומות רבים מובא, שמעשי המשכן והמקדש מהווים מעין נישואין בין הקב"ה לעם ישראל; בעקבות כך נעסוק בשאלות המתעוררות ביום החופה כגון האם יש לצום ביום החופה, אם כן, האם גם החתן וגם הכלה צריכים לצום, וכן מדוע נוהגים לשבור כוס בחופה? (יהדות)