מנדל לפין 36 תוצאות

רבי יחיאל יעקב וינברג
"הנפטר יטמן שם!", הכריז ראש ישיבת חברון - מול עסקני המזרחי
ז' באדר א' תשפב | 08/02/22 | ישראל שפירא | 10 תגובות

אחד מגאוני תנועת המוסר חניך סלבודקא היה הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג מחבר שו"ת 'שרידי אש' שגם עמד בראש 'בית המדרש לרבנים בברלין', וגדולי ישראל היללו ושבחוהו (מאמר)

המשגיח רבי דב יפה זצ"ל
לא רק לפין; המחלוקת על נפתלי הֶרְץ וַייזֶל
ו' באדר א' תשפב | 07/02/22 | ישראל שפירא | 12 תגובות

המשגיח הגה"צ רבי דב יפה שצידד בהפצת ספר 'חשבון הנפש', בתור אחד ממעתיקי השמועה של תנועת המוסר הביע את דעתו גם על על ספריו של המשכיל המפורסם נפתלי הֶרְץ וַייזֶל (היסטוריה)

המשגיח הגה"צ רבי יונתן אבר
המשגיח שהתייחס להתנגדות ל'חכם לפין' • האזינו
ה' באדר א' תשפב | 06/02/22 | ישראל שפירא | 3 תגובות

י"ג מאמרים פרסמנו אודות דמותו של החכם מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב בהם סוקר הפולמוס אם היה "משכיל"; כיצד התייחס המשגיח הגה"צ רבי יונתן אבר לחכם הגליצייני? האזינו (חרדי)

שער 'חשבון הנפש'
ה'מומחים' מסלבודקא שהעדיפו את 'חשבון הנפש'
ט"ז בשבט תשפב | 18/01/22 | ישראל שפירא | 2 תגובות

את סדרת הפרקים על הספר "חשבון הנפש" של החכם לפין, נחתום בציטוט מהרב אביגדור מילר זצ"ל והחלטת ה'מומחים' מ'סלבודקא' שהעדיפו ספר זה על פני 'רבינו יונה' (היסטוריה)

הספר 'חשבון נפש' והגאון רבי דוד קמינצקי
למה החסידים החרימו את החכם לפין? "נמלטו מביקורת"
ט"ו בשבט תשפב | 17/01/22 | ישראל שפירא | 9 תגובות

סדרת המאמרים ביחס לחכם מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב וספר המוסר "חשבון הנפש" עוררה הדים תורנים, ובעיקרה שתי גישות; ומה סובר הגאון הנודע רבי דוד קמינצקי? ריאיון (חרדים)

הגר"ח קנייבסקי והגר"ד לנדו
המחלוקת בין מרן שר התורה לראש ישיבת סלבודקה
י"ד בשבט תשפב | 16/01/22 | ישראל שפירא | 9 תגובות

לטענה שהספר 'חשבון הנפש' נכתב בידי משכיל, הסכים גם ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי דב לנדו; לעומת זאת, שר התורה הגר"ח קנייבסקי דווקא התבטא בחיוב על הספר (טור)

בית קברות יהודי בבוצ'ץ', מערב אוקראינה - מקום מושבה של יהדות גליציה
"הקבלה והחסידות גרמו לבערותם של ההמונים היהודים"
י"ג בשבט תשפב | 15/01/22 | ישראל שפירא | 28 תגובות

הרב אליצור, במאמרו ב"יתד נאמן", טוען שמשכילי גליציה היו מגודלי זקן ובעלי מראה יהודי, כיוון שהם חששו להיראות כמו אחיהם מברלין; ומהי "הרפורמה של מנדל לפין" (היסטוריה)

ספר 'חשבון הנפש'
האם גדולי ישראל "טעו" ביחס לחכם לפין?
י"ב בשבט תשפב | 14/01/22 | ישראל שפירא | 7 תגובות

במענה לתגובות חריפות שטענו שלא ייתכן שהחכם לפין הוא משכיל, השיב הרב אליצור שייתכן שאם רבי ישראל מסלנט ורבי אייזיק שר היו יודעים שהחכם לפין היה משכיל רח"ל ושמקור ספרו בפרנקלין - לא היו נותנים להדפיס את ספרו (היסטוריה)

אריסטו, פרוטומה משיש
"ספרו של החכם לפין שווה לספרו של אריסטו"
י"א בשבט תשפב | 13/01/22 | ישראל שפירא | 4 תגובות

המחלוקת על ספר "חשבון הנפש" עלתה לדיון במוסף שבת קודש של עיתון "יתד נאמן", הרב ראובן אליצור, סבר שהחכם היהודי מנדל לפין היה משכיל; איזו תגובה הוא קיבל? (היסטורי)

הגה"צ רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי, משגיח ישיבת 'קול תורה'
מה דעת המשגיח של 'קול תורה' על החכם לפין?
י' בשבט תשפב | 12/01/22 | ישראל שפירא | 3 תגובות

"המחבר היה אחד מחכמי וצדיקי דורו", כותב הגה"צ רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי, משגיח ישיבת 'קול תורה' על החכם היהודי מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב, ודוחה את המערערים אחריו (חרדי)