מנדל לפין 36 תוצאות

הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל
החכם לפין היה "משכיל"? דעת הגר"י אדלשטיין זצוק"ל
ט' בשבט תשפב | 11/01/22 | ישראל שפירא | 20 תגובות

במסגרת הפולמוס על ספר "חשבון הנפש" שכתב החכם מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב, האם היה "משכיל" רח"ל או יהודי כשר? אלו דבריו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל (חרדים)

מתפללים בציונו של רבי ישראל מסלנט זצ"ל
האם החכם מנדל לפין היה תלמידו של רבי ישראל מסלנט?
ח' בשבט תשפב | 10/01/22 | ישראל שפירא

ישנם מלומדי ספרי המוסר שסבורים בטעות שרבי ישראל סלנטר חיבר בעצמו את "י"ג מידות מוסר", ואינם מודעים לכך שמקורם בספר "חשבון הנפש" והועתקו מהנכרי פרנקלין (טור)

בנג'מין פרנקלין
י"ג מידות המוסר שתיקן בנג'מין פרנקלין
ז' בשבט תשפב | 09/01/22 | ישראל שפירא | 7 תגובות

הרב ניסן ווקסמן טוען במאמר שפרסם לפני 50 שנה כי הספר "חשבון הנפש" של החכם מנחם מֶנדֶל לֶפִין לא הועתק למעט י"ג מידות המוסר מספרו של בנג'מין פרנקלין הנכרי (היסטוריה)

ספר 'חשבון הנפש'
האם הספר "חשבון הנפש" הוא תרגום מנכרי?!
ה' בשבט תשפב | 07/01/22 | ישראל שפירא | 5 תגובות

לפני חמישים שנים פרסם הגאון רבי ניסן ווקסמן מאמר נרחב על אודות החכם לפין; האם הספר "חשבון הנפש" הוא תרגום של ספר שכתב הנכרי האמריקאי בנג'מין פרנקלין? (היסטוריה)

הסכמות גדולי ישראל על ספר הרפואות של החכם לפין
החכם לֶפין והתנגדותו לתנועת החסידות
ד' בשבט תשפב | 06/01/22 | ישראל שפירא | 9 תגובות

אנו עסוקים בספר "חשבון הנפש" מאת החכם מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב, וביחס של גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א לספרו; תשוקתו ללימודי חול והתנגדותו לתנועת החסידות (היסטוריה)

ספר 'חשבון הנפש'
גאון וצדיק או משכיל וידיד הרפורמים?!
ג' בשבט תשפב | 05/01/22 | ישראל שפירא | 9 תגובות

בשנת תק"ט (1749) ירדה לעולם במדינת גליציה נשמתו של החכם היהודי מנחם מֶנדֶל לֶפִין מסָטָנוב. על דמותו ישנו ויכוח בין גדולי ישראל - האם היה גאון קדוש או "משכיל", ידידם של ראשוני הרפורמים? • פרק א' (היסטוריה)