שאלות בפרשה 42 תוצאות

'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ד באב תשפב | 11/08/22 | כיכר השבת

איך אפשר לעבוד את השם עם יצר הרע? איך אפשר לברך על הרע כמו על הטוב? איך יתכן שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת ואתחנן • צפו (יהדות)

'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ז' באב תשפב | 04/08/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מהם המקומות המוזכרים בהם דיבר משה? למה משה מזכיר את תלונות בני ישראל? האם חטא המרגלים מנע את כניסת משה לארץ? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת דברים • צפו (יהדות)

'מסעי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'מסעי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ט בתמוז תשפב | 28/07/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה המסר מהמשל שמביא רש"י? מה הכפילות בפסוק בפירוש על המסעות? מדוע בני ישראל עצרו בקברות התאוה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת מסעי • צפו (יהדות)

'מטות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'מטות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ב בתמוז תשפב | 21/07/22 | כיכר השבת

מדוע פנה בנדרים אל ראשי המטות? מהי "ברית כרותה לשפתיים"? מדוע בני גד האריכו בדבריהם? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת מטות • צפו (יהדות)

'פנחס' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'פנחס' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט"ו בתמוז תשפב | 14/07/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מה פירוש השיב את חמתי? איך אנחנו מתייחסים לנושא השלום? צום י"ז בתמוז • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת פנחס • צפו (יהדות)

'בלק' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בלק' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ח' בתמוז תשפב | 07/07/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מדוע מוזכר דווקא מה שישראל עשו לאמורי? מה הפתרון שאומות העולם קיבלו את בלעם? איך "הגבר שתם העין" רואה יותר טוב? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בלק • צפו (יהדות)

'חוקת' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'חוקת' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
א' בתמוז תשפב | 30/06/22 | כיכר השבת

מה הקשר בין חוקת התורה לפרה אדומה? מה ההבדל בין דיבור או הכאה על הסלע? מדוע כתוב "העם הזה" ולא העם הכנעני? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת חוקת • צפו (יהדות)

'קרח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'קרח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ד בסיון תשפב | 23/06/22 | כיכר השבת

איך דווקא בני קרח התלוננו? מדוע נענשו בני קרח שלא כדרך הטבע? מהי הקטורת שעוצרת מגפה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת קרח • צפו (יהדות)

'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ז בסיון תשפב | 16/06/22 | כיכר השבת

במה חטאו המרגלים? מדוע חשוב איך נראינו בעינינו? מה משמעות הפסוק "אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת שלח לך • צפו (יהדות)

'בהעלותך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בהעלותך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י' בסיון תשפב | 09/06/22 | כיכר השבת

מה פירוש הפסוק "ויעש כן אהרון"? מדוע בני ישראל התגעגעו לאוכל של מצרים? מה אהרון ומרים דיברו על משה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בהעלותך • צפו (יהדות)