שאלות בפרשה 42 תוצאות

'נשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'נשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ג' בסיון תשפב | 02/06/22 | כיכר השבת

מה ענין בדיקת המים באשה סוטה? מדוע נזיר לא מסתפר? מדוע הכהנים זכו לברך את עם ישראל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת נשא • צפו (יהדות)

'במדבר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'במדבר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ה באייר תשפב | 26/05/22 | כיכר השבת

מדוע סופרים שוב את בנ"י בפרשתנו? מדוע בסוף הפרשה מוזכרים רק בני אהרון? מהי מצוות פדיון הבן בבכור? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת במדבר • צפו (יהדות)

'בחוקותי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בחוקותי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ח באייר תשפב | 19/05/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מה ההבדל בין "בחוקותי" ל"מצוותי"? מה הכוונה" והייתה ארצכם שממה ועריכם חרבה"? מה הפירוש: "עשירי קודש"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בחוקותי • צפו (יהדות)

'בהר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בהר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"א באייר תשפב | 12/05/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה עניין שמיטה בהר סיני? מדוע על ריבית כתוב "ויראת מאלוקיך"? מה ההבדל בין לא תונו את אחיו או את עמיתו? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בהר • צפו (יהדות)

'אמור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'אמור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ד' באייר תשפב | 05/05/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מה כפל המילים "אמור" ו"אמרת"? מהו הזמן בפסוק "ממחרת השבת"? היכן כתובים ארבעת המינים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת אמור • צפו (יהדות)

'קדושים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'קדושים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ז בניסן תשפב | 28/04/22 | כיכר השבת

מהו המושג 'לפני עיוור לא תיתן מכשול'? מה פירוש הפסוק 'לא תעמוד על דם רעך'? מהו העונש 'ולא תקיא הארץ אתכם? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת קדושים • צפו (יהדות)

'אחרי מות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'אחרי מות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ' בניסן תשפב | 21/04/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה מסתתר מאחורי רצף הפרשיות? כיצד אפשר לאהוב את השני כמוני? מהי חובת ההוכחה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת אחרי מות • צפו (יהדות)

חג פסח עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
חג פסח עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ג בניסן תשפב | 14/04/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה ההסבר של "חד גדיא" ששרים בסוף ליל הסדר? מה הגדי מחפש בסוף ההגדה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על חג הפסח • צפו (יהדות)

'מצורע' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'מצורע' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ו' בניסן תשפב | 07/04/22 | כיכר השבת

כיצד עץ ארז ואזוב מרפאים מהצרעת? האם יש דרך להינצל מלשון הרע? מה עניין הנגעים באדם ובדומם? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת מצורע • צפו (יהדות)

'תזריע' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תזריע' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ח באדר ב' תשפב | 31/03/22 | כיכר השבת

מדוע אף יהודי לא מפספס ברית מילה? כיצד נולד הרעיון "לשון הרע לא מדבר אלי"? מדוע העונש על לשון הרע קשה כל כך? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת תזריע • צפו (יהדות)