שאלות בפרשה 42 תוצאות

'שמיני' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'שמיני' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"א באדר ב' תשפב | 24/03/22 | כיכר השבת

מה עניין הכשרויות בבעלי חיים? מהי חשיבות הדוגמאות על סימי בעלי החיים? מהי אש זרה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת שמיני • צפו (יהדות)

'צו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'צו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ד באדר ב' תשפב | 17/03/22 | כיכר השבת

מה המשמעות של "מידו בד" אצל הכהנים? מהו הקורבן תודה שלנו היום? מדוע מתחפשים בחג הפורים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת צו • צפו (יהדות)

'ויקרא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויקרא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ז' באדר ב' תשפב | 10/03/22 | כיכר השבת

מדוע במילה 'ויקרא' האות א' קטנה? מדוע הפסוק מתחיל בלשון יחיד ומסתיים ברבים? מה פירוש הפסוק "יקריב אותו לרצונו"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת ויקרא • צפו (יהדות)

'פקודי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'פקודי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ל' באדר א' תשפב | 03/03/22 | כיכר השבת

מדוע מפורט שמות העוסקים במלאכת המשכן? מדוע פרט משה את המרכיבים למלאכת המשכן? מהי הכפילות "כאשר ציווה ה' את משה"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת פקודי • צפו (יהדות)

'ויקהל' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויקהל' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ג באדר א' תשפב | 24/02/22 | כיכר השבת

מה הקשר בין שבת לבניית המשכן? מדוע טוו הנשים את הצמר על העיזים? מדוע מסופר על אישיותו של בצלאל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת ויקהל • צפו (יהדות)

'כי תשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'כי תשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט"ז באדר א' תשפב | 17/02/22 | כיכר השבת

מדוע נותנים מחצית השקל ולא שקל? מדוע ספרו את בני ישראל בכסף? למה בני ישראל עשו את העגל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת כי תשא • צפו (יהדות)

'תצוה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תצוה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט' באדר א' תשפב | 10/02/22 | כיכר השבת

מדוע נפתחת הפרשה ב"ואתה תצוה"? מה ההבדלב ין דיבור לציווי? מה פירש רש"י על האפוד? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת תצוה • צפו (יהדות)

'תרומה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תרומה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ב' באדר א' תשפב | 03/02/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מדוע כתוב 'ויקחו' ולא 'ויתנו'? מדוע כתוב 'ושכנתי בתוכם' ולא 'בתוכו'? כיצד אפשר להרבות בשמחה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת תרומה • צפו (יהדות)

'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ה בשבט תשפב | 27/01/22 | כיכר השבת

מדוע עבד עברי זו המצווה הראשונה? מהו העונש לבעלים של השור המועד? מדוע בפרשת יתרו כתוב רק נעשה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת משפטים • צפו (יהדות)

'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ח בשבט תשפב | 20/01/22 | כיכר השבת

מדוע כפה עליהם הר כגיגית? מה הביא את יתרו דווקא כעת לבני ישראל? מה העניין בחלוקת עשרת הדיברות? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת יתרו • צפו (יהדות)