בס"ד 1 תוצאות

כתיבת מסמך
איך כותבים - ב"ה או בס"ד?
ו' בכסלו תשפב | 10/11/21 | ארי טננבוים | 4 תגובות

מי כותב ב"ה ומי בס"ד? • האם בראש כל מכתב מזכירים את שמו של ה' ומאיפה המקור? • וגם: האם צריך לשים את הדף בגניזה? • בסייעתא דשמיא, הנה תוצאות הבדיקה (מעניין)