דרך ישרה 976 תוצאות

מועד קטן טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו בשבט תשפב | 28/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן טז', שישי, כו' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה בשבט תשפב | 27/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן טו', חמישי, כה' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בשבט תשפב | 26/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן יד', רביעי, כד' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בשבט תשפב | 26/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן יג', שלישי, כג' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בשבט תשפב | 26/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן יב', שני, כב' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן יא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן יא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"א בשבט תשפב | 23/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן יא', ראשון, כא' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ' בשבט תשפב | 22/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן י', שבת, יט' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בשבט תשפב | 21/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן ט', שישי, יח' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בשבט תשפב | 20/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן ח', חמישי, יח' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

מועד קטן ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
מועד קטן ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בשבט תשפב | 19/01/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מועד קטן ז', רביעי, יז' שבט תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)