דרך ישרה 999 תוצאות

יבמות קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בתמוז תשפב | 02/07/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיז', שבת, ג' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ב' בתמוז תשפב | 01/07/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קטז', שישי, ב' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קטו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' בתמוז תשפב | 30/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קטו', חמישי, א' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קיד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ל' בסיון תשפב | 29/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיד', רביעי, כט' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קיג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ל' בסיון תשפב | 29/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיג', שלישי, כח' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קיב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קיב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ח בסיון תשפב | 27/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיב', שני, כז' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קיא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ז בסיון תשפב | 26/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיא', ראשון, כז' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ו בסיון תשפב | 25/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קי', שבת, כו' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ה בסיון תשפב | 24/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קט', שישי, כה' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

יבמות קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
יבמות קח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ד בסיון תשפב | 23/06/22 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קח', חמישי, כד' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)