הגאון מוילנה 26 תוצאות

הרב מבריסק - רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצ"ל  והגאון מוילנה
כשתלמידי 'הגאון מוילנה' דנו בשיטת הגר"ח מבריסק
י"ז באב תשפב | 14/08/22 | ישראל שפירא | 8 תגובות

לא רק הרידב"ז והשפע חיים מצאנז - כפי שהבאנו עד כה, שיטת הלימוד בישיבות ליטא כפי שייסדו הגר"ח מבריסק והגר"ש שקופ עוררה פולמוס אצל תלמידי הגאון מווילנה (טור)

מרן הגר"ח קנייבסקי
המעשה עם 'אבן סנפירינון' ודעתו של הגר"ח קנייבסקי
י"ג בתמוז תשפב | 12/07/22 | ישראל שפירא | 6 תגובות

אחד המאמרים שעוררו פולמוס רב היה המעשה על אדונינו הגר"א זצוק"ל ועל להבדיל משה מנדלסון שר"י עם אבן סנפירינון; מה חשב מרן שר התורה זצ"ל על המעשה? (חרדים)

האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש
מי חיבר את ה'ביאור' שנדד מברלין לווילנה?
י"ב בתמוז תשפב | 11/07/22 | ישראל שפירא | 39 תגובות

דבריו החריפים של הרייצ' מליובאוויטש זי"ע כנגד אדונינו הגר"א ותלמידיו היו מחמת הפצת התרגום של מנדלסון, אך האם את הביאור המסעיר חיבר בכלל ר' שלמה מדובנא? (טור)

הריי"צ מליובאוויטש והגאון מוילנה
עדות הריי"צ על הגאון: מי אנחנו שנחקור?!
י"ב בתמוז תשפב | 11/07/22 | ורד שאלתיאל | 10 תגובות

ישראל שפירא כתב על עדות הרבי הריי"צ על הגאון מוילנה, שלא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י? • ורד שאלתיאל במאמר תגובה - "קטנים אנו לחקור מה שהיה" (חרדים)

האדמו"ר הרייצ' מליובאוויטש והגאון מוילנה
עדות האדמו"ר הריי"צ על הגאון מוילנה
ח' בתמוז תשפב | 07/07/22 | ישראל שפירא | 80 תגובות

האם רבן של ישראל הגר"א מווילנה לא זיהה את האסון ב'ביאור' של משה מנדלסון שר"י? עדותו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע על הגאון (היסטורי)

הגר"א זצוק"ל מווילנה (מימין), משה מנדלסון שר"י (משמאל)
הרב מלונדון מגיב: מי היה משה מנדלסון?
ז' בתמוז תשפב | 06/07/22 | ישראל שפירא | 4 תגובות

סדרת המאמרים אודות פירושי אדונינו הגר"א זי"ע, ולהבדיל משה מנדלסון שר"י על צורת הנפת מטה משה רבנו בקריעת ים סוף, קבלה תגובות רבות; זו תגובת הרב מלונדון (היסטוריה)

בית כנסת החורבה, כיום
האם מקימי בית כנסת 'החורבה' היו 'שבתאים'?
י' באייר תשפב | 11/05/22 | ישראל שפירא | 3 תגובות

מה היחס של תלמיד הגר"א לשבתאות ומדוע תלמיד הגר"א קרא לספרו בשם ספר שבתאי? האם מקימי 'החורבה' היו שבתאים? החלק האחרון בשיחה עם הרב משה ארמוני (מאמר)

בית כנסת החורבה, כיום
שני גילויי הקץ שגילו המקובלים - ולא התממשו
ט' באייר תשפב | 10/05/22 | ישראל שפירא | 23 תגובות

מדוע ספריו של הגרמ"מ משקלוב ששימש את הגאון מוילנא הוזנחו? והאם הגאון קרא לעליה לאומית לישראל על מנת להקים פה ישוב מדיני הלכתי? שיחה עם הרב משה ארמוני (היסטוריה)

הרב ארמוני
המומחה ברפואה האלטרנטיבית ו... ספר הקבלה
ח' באייר תשפב | 09/05/22 | ישראל שפירא | 5 תגובות

הרב משה ארמוני, זנח את ערוצי הקודש לטובת הפצת פנימיות התורה והרפואה האלטרנטיבית. כעת הוא ההדיר ספר קבלי ובשיחה עם ישראל שפירא הוא מסביר את הצעד (מאמר)

בית כנסת החורבה
כשתלמידי הגאון מוילנא התפלגו בגלל בית כנסת
י"ב באדר א' תשפב | 13/02/22 | ישראל שפירא | 2 תגובות

בית הכנסת 'מנחם ציון' בעיר העתיקה בירושלים נחנך על ידי חתנו של הגאון רבי ישראל משקלוב, מנהיג תלמידי הגר"א בצפת; תלמיד נוסף של הגר"א, הגרמ"מ משקלוב, רצה להקים מחדש את ביה"כ 'החורבה', ומאז התפלגו תלמידי הגר"א בירושלים (היסטוריה)