הרב ישי וליס 40 תוצאות

'קרח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'קרח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ד בסיון תשפב | 23/06/22 | כיכר השבת

איך דווקא בני קרח התלוננו? מדוע נענשו בני קרח שלא כדרך הטבע? מהי הקטורת שעוצרת מגפה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת קרח • צפו (יהדות)

'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ז בסיון תשפב | 16/06/22 | כיכר השבת

במה חטאו המרגלים? מדוע חשוב איך נראינו בעינינו? מה משמעות הפסוק "אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת שלח לך • צפו (יהדות)

'בהעלותך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בהעלותך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י' בסיון תשפב | 09/06/22 | כיכר השבת

מה פירוש הפסוק "ויעש כן אהרון"? מדוע בני ישראל התגעגעו לאוכל של מצרים? מה אהרון ומרים דיברו על משה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בהעלותך • צפו (יהדות)

'נשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'נשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ג' בסיון תשפב | 02/06/22 | כיכר השבת

מה ענין בדיקת המים באשה סוטה? מדוע נזיר לא מסתפר? מדוע הכהנים זכו לברך את עם ישראל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת נשא • צפו (יהדות)

'במדבר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'במדבר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ה באייר תשפב | 26/05/22 | כיכר השבת

מדוע סופרים שוב את בנ"י בפרשתנו? מדוע בסוף הפרשה מוזכרים רק בני אהרון? מהי מצוות פדיון הבן בבכור? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת במדבר • צפו (יהדות)

'בחוקותי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בחוקותי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ח באייר תשפב | 19/05/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מה ההבדל בין "בחוקותי" ל"מצוותי"? מה הכוונה" והייתה ארצכם שממה ועריכם חרבה"? מה הפירוש: "עשירי קודש"? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בחוקותי • צפו (יהדות)

'בהר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בהר' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"א באייר תשפב | 12/05/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה עניין שמיטה בהר סיני? מדוע על ריבית כתוב "ויראת מאלוקיך"? מה ההבדל בין לא תונו את אחיו או את עמיתו? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בהר • צפו (יהדות)

'אמור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'אמור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ד' באייר תשפב | 05/05/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מה כפל המילים "אמור" ו"אמרת"? מהו הזמן בפסוק "ממחרת השבת"? היכן כתובים ארבעת המינים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת אמור • צפו (יהדות)

'קדושים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'קדושים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ז בניסן תשפב | 28/04/22 | כיכר השבת

מהו המושג 'לפני עיוור לא תיתן מכשול'? מה פירוש הפסוק 'לא תעמוד על דם רעך'? מהו העונש 'ולא תקיא הארץ אתכם? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת קדושים • צפו (יהדות)

'אחרי מות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'אחרי מות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ' בניסן תשפב | 21/04/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מה מסתתר מאחורי רצף הפרשיות? כיצד אפשר לאהוב את השני כמוני? מהי חובת ההוכחה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת אחרי מות • צפו (יהדות)