מחלוקות 3 תוצאות

הרב שוויכה
הקב"ה נתן תורה אחת, אז איך היא הפכה לאלף דעות?
ט"ז בתמוז תשפב | 15/07/22 | הרב אליהו שוויכה | 1 תגובות

כיצד ייתכן שבמשך הדורות נולדו מחלוקות אודות אופן קיומן של מצוות מסוימות? וכי לא יכלו בעלי המחלוקת לפנות אל חכמי וזקני הדור הקודם ולברר מהו המנהג? ומה נהגו כל עם ישראל עד הזמן בו נפסקה ההלכה כאחת השיטות? • שיעור בידע יהודי עם הרב אליהו שוויכה (יהדות)

הרב שוויכה
בית שמאי ובית הלל: מאחורי המחלוקות המפורסמות ביותר בתלמוד
כ"ה בסיון תשפב | 24/06/22 | הרב אליהו שוויכה | 2 תגובות

כמעט בכל מחלקותם, משתקף קו אחיד: בית שמאי נוטים תמיד לצד המחמיר, ובית הלל נוטים המקל וברוב המקרים נפסקה ההלכה כבית הלל • מה עומד מאחורי המחלוקות האלו? ידע יהודי עם הרב אליהו שוויכה (יהדות)

היכלה של פוניבז'
מה הסיבות למחלוקות ולאסונות? ההסברים
י"א באדר א' תשפב | 12/02/22 | ישראל שפירא | 4 תגובות

עשרות רבנים קראו להחרים את ספרי הרב אליעזר מלמד; בעבר הוא הביא סיבה מקורית למחלוקת בפוניבז' ובעקבותיו ישראל שפירא חוזר לכל "הסיבות, למחלוקות והאסונות (בארץ)