pay 1 תוצאות

אפליקציית התשלומים PAY מבית לאומי משיקה את שירות 'עוסקים זעירים'
אפליקציית התשלומים PAY מבית לאומי משיקה את שירות 'עוסקים זעירים'
ח' בסיון תשפ | 31/05/20 | כיכר בשיתוף PAY

מעתה בעלי עסקים זעירים יוכלו לגבות כסף מלקוחותיהם בחלוקה לתשלומים, ללא מגבלת תקבולים שנתית ועם פטור מלא מעמלות (צרכנות, מקודם)